Agnieszka Pazik

aplikant rzecznikowski

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Agnieszka Pazik specjalizuje się w obszarze własności przemysłowej w zakresie chemii, biotechnologii i farmacji. Weryfikuje tłumaczenia opisów patentowych oraz bierze udział w prowadzeniu badań i poszukiwań patentowych. Przygotowuje także pisma formalne do UPRP i EPO.

Uczestnictwo w projektach badawczych oraz praca naukowa umożliwiła jej zdobycie cennej wiedzy z zakresu technologii organicznej, a w szczególności w chemii organicznej i supramolekularnej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe związane z nadzorem nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego oraz w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego, Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania w Laboratorium.

Edukacja
  • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, specjalność: technologia organiczna, dr nauk technicznych
  • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia podyplomowe
  • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, technologia chemiczna
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl