Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Anna Hoffman-Flatow

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy | radca prawny | wspólnik
  • Foto formal
  • Foto unformal

Anna Hoffman-Flatow specjalizuje się w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, postępowaniach celnych, sprawach sądowych (w szczególności dotyczących naruszeń praw wyłącznych) oraz w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz umów w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej. Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych.

 

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

  • angielski

Udostępnij