Anna Hoffman-Flatow

rzecznik patentowy | radca prawny | wspólnik

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Anna Hoffman-Flatow zajmuje się doradztwem ogólnoprawnym wewnątrz kancelarii JWP. Przygotowuje opinie prawne, analizuje projekty zawieranych umów i doradza w zakresie prawa pracy. Ponadto specjalizuje się w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, sprawach sądowych oraz w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na stanowisku radcy prawnego/rzecznika patentowego w JWP pracuje od 2011 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w warszawskich kancelariach prawnych.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  • angielski

Kontakt

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl
NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Zapisz się na newsletter JWP