Anna Hoffman-Flatow

rzecznik patentowy | radca prawny | wspólnik

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Anna Hoffman-Flatow zajmuje się doradztwem ogólnoprawnym wewnątrz kancelarii JWP. Przygotowuje opinie prawne, analizuje projekty zawieranych umów i doradza w zakresie prawa pracy. Ponadto specjalizuje się w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, sprawach sądowych oraz w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na stanowisku radcy prawnego/rzecznika patentowego w JWP pracuje od 2011 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w warszawskich kancelariach prawnych.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl