Znamy sędziów Jednolitego Sądu Patentowego!

Jednolity Sąd Patentowy ogłosił powołanie 85 sędziów. Aż 60% przedstawionego składu orzekającego to sędziowie posiadający kwalifikacje techniczne. Otwiera to perspektywę na sprawne prowadzenia postępowań i wydawanie sprawiedliwych wyroków. Jest to…

20 października 2022