Znamy sędziów Jednolitego Sądu Patentowego!

Jednolity Sąd Patentowy ogłosił powołanie 85 sędziów. Aż 60% przedstawionego składu orzekającego to sędziowie posiadający kwalifikacje techniczne. Otwiera to perspektywę na sprawne prowadzenia postępowań i wydawanie sprawiedliwych wyroków. Jest to…

20 października 2022

JWP w rankingu Rising Stars

3 października 2022 r. magazyn Managing Intellectual Property ogłosił wyniki rankingu Rising Stars, w którym promowani są utalentowani młodzi pełnomocnicy zajmujący się ochroną własności intelektualnej. W tym roku wśród wyróżnionych…

06 października 2022

Artykuły na blogu