Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Paweł Kocańda

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy
  • Foto formal

Paweł Kocańda specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną wynalazków z zakresu mechaniki i dziedzin pokrewnych. Przeprowadza badania patentowe i weryfikuje walidacje patentów europejskich. Doradza w kwestiach ochrony własności intelektualnej i prowadzi szkolenia. Doświadczenie w zakresie nowych technologii i komercjalizacji wynalazków zdobywał, kierując Ośrodkiem Transferu Technologii w jednej z większych polskich uczelni technicznych.

Stypendysta programów MNiSW „Top500 Innovators” w University of California, Berkeley (Stany Zjednoczone), “Brokerzy Innowacji”, a także Erasmus+ w University College Dublin i Dublin Institute of Technology (Irlandia).

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, automatyka i robotyka

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych

  • angielski

Udostępnij