Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Mirosława Ważyńska

Pokaż adres e-mail
krajowy i europejski rzecznik patentowy
  • Foto formal
  • Foto unformal

Mirosława Ważyńska prowadzi sprawy zgłoszeń patentowych krajowych i zagranicznych (EP oraz PCT), wzorów użytkowych i przemysłowych oraz walidacji patentów europejskich z zakresu biotechnologii, chemii, farmacji, medycyny oraz mechaniki. Prowadzi postępowania dotyczące SPC oraz postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP i WSA. Zajmuje się prawną ochroną odmian roślin w Polsce (COBORU) i w świecie.

Odpowiada za badania i poszukiwania, opracowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, a ponadto prowadzi szkolenia w zakresie własności przemysłowej. Ma kwalifikacje do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Swoje bogate doświadczenie jako rzecznik patentowy zdobywała w kilku kancelariach rzecznikowskich.

  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego
  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Własności Przemysłowej, Podyplomowe Studium Własności Przemysłowej
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

  • angielski
  • niemiecki
  • rosyjski

Udostępnij