Mirosława Ważyńska

rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Mirosława Ważyńska prowadzi sprawy zgłoszeń patentowych krajowych i zagranicznych (EP oraz PCT), wzorów użytkowych i przemysłowych oraz walidacji patentów europejskich z zakresu biotechnologii, chemii, farmacji, medycyny oraz mechaniki. Prowadzi postępowania dotyczące SPC oraz postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP i WSA. Zajmuje się prawną ochroną odmian roślin w Polsce (COBORU) i w świecie.

Odpowiada za badania i poszukiwania, opracowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, a ponadto prowadzi szkolenia w zakresie własności przemysłowej. Ma kwalifikacje do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Swoje bogate doświadczenie jako rzecznik patentowy zdobywała w kilku kancelariach rzecznikowskich.

Edukacja
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Własności Przemysłowej, Podyplomowe Studium Własności Przemysłowej
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • Poland
  [w:] „Getting the Deal Through Patents 2015”

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl