Mirosława Ważyńska

krajowy i europejski rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Mirosława Ważyńska prowadzi sprawy zgłoszeń patentowych krajowych i zagranicznych (EP oraz PCT), wzorów użytkowych i przemysłowych oraz walidacji patentów europejskich z zakresu biotechnologii, chemii, farmacji, medycyny oraz mechaniki. Prowadzi postępowania dotyczące SPC oraz postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP i WSA. Zajmuje się prawną ochroną odmian roślin w Polsce (COBORU) i w świecie.

Odpowiada za badania i poszukiwania, opracowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, a ponadto prowadzi szkolenia w zakresie własności przemysłowej. Ma kwalifikacje do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Swoje bogate doświadczenie jako rzecznik patentowy zdobywała w kilku kancelariach rzecznikowskich.

Edukacja
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Własności Przemysłowej, Podyplomowe Studium Własności Przemysłowej
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • Poland
  [w:] „Getting the Deal Through Patents 2015”

Kontakt

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl
NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Zapisz się na newsletter JWP