Jacek Stachowski

rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Jacek Stachowski specjalizuje się w prowadzeniu badań patentowych i spraw z zakresu mechaniki, inżynierii mechanicznej, zwłaszcza z zakresu konstrukcji wsporczych, budowlanych, inżynierskich, kolejnictwa, górnictwa, budowy maszyn i urządzeń mechanicznych a ponadto w analizie zakresu ochrony, szczególnie na potrzeby postępowań spornych. Ponadto, z racji posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego – służy pomocą w sprawach związanych ze strategią biznesową, zwłaszcza w kontekście IP, oraz doradztwie strategicznym, doradztwie w zakresie planowania zakresu prac B+R – na tle istniejących rozwiązań technicznych (technologicznych) w ramach projektów dofinansowanych ze środków publicznych. Prowadzi i zarządza równoległymi zgłoszeniami patentowymi w różnych jurysdykcjach oraz ma doświadczenie w szacowaniu wysokości i ciężaru szkody w postępowaniach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Ma również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tematycznych z zakresu IP na potrzeby Start-upów, MŚP oraz podmiotów strategicznych należących do Skarbu Państwa.

 

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na kierunku Zarządzanie oraz studia podyplomowe na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Sprawami patentowymi zajmuje się od 2014 r., współpracując wcześniej pro-bono z Rzecznikami Patentowymi krakowskich uczelni technicznych. Od 2021 r. posiada uprawnienia Rzecznika Patentowego, wpisany na listę rzeczników patentowych Urzędu Patentowego RP.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, Aplikacja Rzecznikowska,
  • Akademia im. Leona Koźmińskiego w Krakowie, studia podyplomowe „Wycena przedsiębiorstw”
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studia magisterskie „Zarządzanie”
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl