Piotr Godlewski

rzecznik patentowy | europejski rzecznik patentowy | wspólnik | szef zespołu BioChemPharma

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Piotr Godlewski specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i krajowych zgłoszeń patentowych (PL, EP oraz PCT), prowadzeniu postępowań dotyczących SPC oraz postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz postępowań sprzeciwowych przed EPO.

Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin EQE) i krajowy rzecznik patentowy. Zatrudniony w kancelarii JWP od 2008 roku. Przeprowadził szereg szkoleń z zakresu ochrony własności przemysłowej i posiada bogate doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo-badawczymi. . Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, przygotowuje opinie i przeprowadza badania patentowe.

Edukacja
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Własności Przemysłowej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • EPI – Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
 • EPLIT – European Patent Litigators Association
 • angielski
 • Poland
  [w:] „Getting the Deal Through Patents 2015”
 • Poland
  [w:] „Getting the Deal Through Patents 2016”
 • Zgłoszenie wydzielone w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym
  [w:] Świat Przemysłu Farmaceutycznego nr 2/2015
 • Przemysł 4.0
  [w:] „Magazyn Przemysłowy”, 09/2016
 • Najtrudniejszy egzamin świata
  [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl