Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Piotr Godlewski

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy | europejski rzecznik patentowy (EQE) | wspólnik
 • Foto formal

Piotr Godlewski specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych zgłoszeń patentowych (EP oraz PCT), prowadzeniu postępowań dotyczących SPC oraz postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP.

Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin EQE) i krajowy rzecznik patentowy. Zatrudniony w kancelarii JWP od 2008 roku. Posiada uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania i prowadzi liczne szkolenia z zakresu własności intelektualnej.

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Własności Przemysłowej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii

 • FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

 • angielski

 • Poland
  [w:] "Getting the Deal Through Patents 2015"
 • Poland
  [w:] "Getting the Deal Through Patents 2016"
  • Zgłoszenie wydzielone w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym
   [w:] Świat Przemysłu Farmaceutycznego nr 2/2015
  • Przemysł 4.0
   [w:] "Magazyn Przemysłowy", 09/2016
  • Najtrudniejszy egzamin świata
   [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
   Udostępnij