Jakub Skrzypczak

szef zespołu ochrony praw własności przemysłowej | rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych „Prawo własności przemysłowej” na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia rzecznika patentowego oraz pełnomocnika ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed EUIPO.

Posiada wieloletnie doświadczenie obsługi krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie ochrony własności intelektualnej zdobyte podczas pracy w warszawskich kancelariach rzeczników patentowych.

Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne w sprawach uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe, w trybie krajowym, wspólnotowym oraz międzynarodowym, odpowiednio przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO). Ponadto doradza firmom w zakresie budowania i zarządzania portfolio oznaczeń, przygotowuje opinie na temat zdolności rejestrowej znaków towarowych, a także opinie prawne dotyczące przedmiotów własności przemysłowej.

Obecnie jest osobą odpowiedzialną za sprawy związane z przedłużaniem ochrony, a także uzyskiwaniem odpowiednich wpisów, w urzędowych rejestrach w Polsce i na świecie, w odniesieniu do  wszystkich rodzajów praw wyłącznych własności przemysłowej.

Edukacja
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, politologia w zakresie polityki społecznej
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • angielski
  • francuski [w stopniu podstawowym]

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl