Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Jakub Skrzypczak

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy
  • Foto formal
  • Foto unformal

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych „Prawo własności przemysłowej” na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia rzecznika patentowego oraz pełnomocnika ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed EUIPO.

Posiada wieloletnie doświadczenie obsługi krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie ochrony własności intelektualnej zdobyte podczas pracy w warszawskich kancelariach rzeczników patentowych.

Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne w sprawach uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe, w trybie krajowym, wspólnotowym oraz międzynarodowym, odpowiednio przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO). Ponadto doradza firmom w zakresie budowania i zarządzania portfolio oznaczeń, przygotowuje opinie na temat zdolności rejestrowej znaków towarowych, a także opinie prawne dotyczące przedmiotów własności przemysłowej.

Obecnie jest osobą odpowiedzialną za sprawy związane z odnowieniami i zmianami w rejestrach wszystkich rodzajów praw wyłącznych własności przemysłowej.

  • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, politologia w zakresie polityki społecznej
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne

  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

  • angielski
  • francuski [w stopniu podstawowym]

Udostępnij