Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Arletta Miciukiewicz-Dutt

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy
  • Foto formal

Arletta Miciukiewicz-Dutt posiada uprawnienia rzecznika patentowego oraz pełnomocnika ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed EUIPO. Rzecznik patentowy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym jako prawnik wewnętrzny w przedsiębiorstwie oraz w renomowanej kancelarii prawnej zajmującej się własnością intelektualną.

Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne w sprawach uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe, w trybie krajowym, wspólnotowym oraz międzynarodowym, odpowiednio przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO). Ponadto, doradza firmom w zakresie budowania i zarządzania portfolio praw własności przemysłowej, a także, przygotowuje opinie na temat zdolności rejestrowej przedmiotów własności przemysłowej.

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, politologia

  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

  • angielski

Udostępnij