Patrycja Kowalska

rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Patrycja Kowalska specjalizuje się w prowadzeniu badań i poszukiwań patentowych, a także bierze udział w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych wynalazków z dziedziny chemii, biotechnologii, farmacji i medycyny.

Jako doktor nauk chemicznych posiada rozległą wiedzę z zakresu chemii organicznej (w tym chemii antybiotyków i syntezy organicznej), spektroskopii optycznej (w tym opracowania nowych technologii spektroskopowych, projektowania i konstrukcji aparatury pomiarowej) oraz modelowania molekularnego. Przez ponad 15 lat zajmowała się pracą naukową w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii. Zarządzała także projektami badawczymi, w tym finansowanymi ze środków europejskich.

Jej bogate doświadczenie zawodowe i znajomość specyfiki pracy naukowej są szczególnie cenne dla klientów sektora badawczo-rozwojowego oraz firm innowacyjnych.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, specjalność: chemia organiczna, dr nauk chemicznych
  • Uniwersytet w Białymstoku, chemia organiczna
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • angielski
  • rosyjski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl