Małgorzata Dominiak

rzecznik patentowy | europejski rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Małgorzata Dominiak specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, biotechnologia, chemia, farmacja i medycyna. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i krajowych zgłoszeń patentowych (PL, EP oraz PCT) i dalszym prowadzeniu postępowań patentowych. Przygotowuje opinie w sprawach patentów oraz przeprowadza badania patentowe. Bierze udział w walidacjach patentów europejskich.

Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin EQE) i krajowy rzecznik patentowy. Posiada doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo-badawczymi. Doświadczenie zdobywała pracując w kilku kancelariach rzecznikowskich.

Edukacja
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Technical University of Denmark (Dania), doktorat na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Biochemicznej
 • Aalborg University (Dania), inżynieria środowiska
 • Politechnika Łódzka, biotechnologia
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • EPI – Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
 • Angielski
 • Własność intelektualna – co się zmieniło, co się zmieni. My Company Polska 12, 2021
 • Patentowa batalia o prosięta. Biotechnologia.pl nr 4/2020
 • Bateria czy ba(k)teria? Magazy Ozeon – Ekologia/Gospodarka/Biznes, nr 3, 2019
 • Prediction of Pectin Yield and Quality by FTIR and Carbohydrate Microarray Analysis (2017) Food and Bioprocess Technology, vol. 10, 143–154
 • A novel perspective on pectin extraction (2014) – praca doktorska
 • Application of enzymes for efficient extraction, modification, and development of functional properties of lime pectin (2014) Food Hydrocolloids, vol. 40, 273–282

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl