Konrad Ptasiński

rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Konrad Ptasiński specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych z dziedziny elektroniki, fotoniki oraz mechaniki. Zakres jego kompetencji obejmuje prowadzenie badań patentowych, w tym badań zdolności patentowej i czystości patentowej, przygotowywanie opisów zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych, jak również weryfikacje tłumaczeń opisów patentowych walidacji patentów europejskich. Konrad ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych przed UPRP i EPO, zwłaszcza w zakresie merytorycznej dyskusji z ekspertami urzędów patentowych.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, studia doktoranckie z zakresu optoelektroniki i fotoniki
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Menedżer innowacji, studia podyplomowe
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, optoelektronika i technika światłowodowa
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl