Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
dr inż. Konrad Ptasiński

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy
  • Foto formal

Konrad Ptasiński specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych z dziedziny elektroniki, fotoniki oraz mechaniki. Zakres jego kompetencji obejmuje prowadzenie badań patentowych, w tym badań zdolności patentowej i czystości patentowej, przygotowywanie opisów zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych, jak również weryfikacje tłumaczeń opisów patentowych walidacji patentów europejskich. Konrad ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych przed UPRP i EPO, zwłaszcza w zakresie merytorycznej dyskusji z ekspertami urzędów patentowych.

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, studia doktoranckie z zakresu optoelektroniki i fotoniki
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Menedżer innowacji, studia podyplomowe
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, optoelektronika i technika światłowodowa

  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

  • angielski

Udostępnij