Iwona Płodzich-Hennig

rzecznik patentowy | dyrektor biura w Gdańsku | wspólnik

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Iwona Płodzich-Hennig przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów w obszarze farmacji, biotechnologii i chemii. Bierze udział w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych (EP, PCT) zgłoszeń patentowych oraz walidacjach patentów europejskich z zakresu biotechnologii, chemii i farmacji. Przez dwanaście lat była związana z przemysłem farmaceutycznym, posiada bogate doświadczenie w zakresie badań patentowych.

W ramach współpracy z Fundacją JWP prowadzi szkolenia dotyczące różnych aspektów prawa własności przemysłowej. Rzecznik patentowy, od 2012 roku zatrudniona w Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

W 2012 r. uzyskała tytuł zawodowego pełnomocnika ds. znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych (European Trademark & Design Attorney), uprawniający do prowadzenia postępowań przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W tym samym roku została powołana do Komisji Aplikacji Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
  • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Politechnika Gdańska, biotechnologia leków
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • angielski
  • rosyjski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl