Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Iwona Płodzich-Hennig

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy
 • Foto formal
 • Foto unformal

Iwona Płodzich-Hennig przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów w obszarze farmacji, biotechnologii i chemii. Bierze udział w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych (EP, PCT) zgłoszeń patentowych oraz walidacjach patentów europejskich z zakresu biotechnologii, chemii i farmacji. Przez dwanaście lat była związana z przemysłem farmaceutycznym, posiada bogate doświadczenie w zakresie badań patentowych.

W ramach współpracy z Fundacją JWP prowadzi szkolenia dotyczące różnych aspektów prawa własności przemysłowej. Rzecznik patentowy, od 2012 roku zatrudniona w Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

W 2012 r. uzyskała tytuł zawodowego pełnomocnika ds. znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych (European Trademark & Design Attorney), uprawniający do prowadzenia postępowań przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W tym samym roku została powołana do Komisji Aplikacji Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

 

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Politechnika Gdańska, biotechnologia leków

 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

 • angielski
 • rosyjski

 • Innowacyjne opakowania kosmetyków
  [w:] "Świat Przemysłu Kosmetycznego" nr 1/2015
 • Przegląd wynalazków chroniących kompozycje naturalnych kosmetyków
  [w:] "Świat Przemysłu Kosmetycznego" nr 2/2015
 • Patenty jako źródło informacji w badaniach nad nowymi kosmetykami
  [w:] "Świat Przemysłu Kosmetycznego" nr 3/2015.
 • Co wspólnego może mieć dezodorant z długopisem
  [w:] "Świat Przemysłu Kosmetycznego", 04/2016
 • Nie wszystko złoto co się świeci
  [w:] "Świat Przemysłu Kosmetycznego", 01/2016
 • Perspektywy rozwoju w sektorze kosmetyków anti-ageing
  [w:] "Świat Przemysłu Kosmetycznego", 07/2016
 • Chiński tygrys w okowach prawa
  [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
 • Inwentorka, Kreatorka…, czyli o roli kobiet w świecie Własności Intelektualnej
  [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
 • Czy SPC udzielone na podstawie przepisów krajowych jest ważne po akcesji państwa do Unii?
  [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
  Udostępnij