Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Helena Gajek

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy | radca prawny | wspólnik
 • Foto formal

Helena Gajek, radca prawny i rzecznik patentowy, prowadzi postępowania sądowe dotyczące ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), zarówno w dziedzinie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak też wzorów użytkowych i patentów, szczególnie z sektora farmacji, chemii i biotechnologii.

Specjalizuje się w obsłudze krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, oferując kompleksowe doradztwo strategiczne, od analizy praw IP, po przygotowanie długofalowej strategii zarządzania portfolio praw wyłącznych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, przygotowywaniu opinii prawnych i sporządzeniu umów, w szczególności dotyczących obrotu prawami do rozwiązań chronionych prawami własności intelektualnej oraz know-how, jak też ich komercjalizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskiej kancelarii prawnej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2008 roku jest związana z Kancelarią JWP.

 

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 • angielski

 • Poland
  [w:] "Pharmaceutical Trademarks: A Global Guide 2017/2018"
 • Poland
  [w:] "Patent litigation: a global guide from practical law"
  • How European law affects national regulation of life sciences patents
  • Nazwa produktu leczniczego - czyli na styku prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej
   [w:] Świat Przemysły farmaceutycznego 2/2017
   Udostępnij