Helena Gajek

rzecznik patentowy | radca prawny | wspólnik

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Helena Gajek, radca prawny i rzecznik patentowy, prowadzi postępowania sądowe dotyczące ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), zarówno w dziedzinie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak też wzorów użytkowych i patentów, szczególnie z sektora farmacji, chemii i biotechnologii.

Specjalizuje się w obsłudze krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, oferując kompleksowe doradztwo strategiczne, od analizy praw IP, po przygotowanie długofalowej strategii zarządzania portfolio praw wyłącznych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, przygotowywaniu opinii prawnych i sporządzeniu umów, w szczególności dotyczących obrotu prawami do rozwiązań chronionych prawami własności intelektualnej oraz know-how, jak też ich komercjalizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskiej kancelarii prawnej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2008 roku jest związana z Kancelarią JWP.

Edukacja
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
 • Poland
  [w:] „Pharmaceutical Trademarks: A Global Guide 2017/2018”
 • Poland
  [w:] „Patent litigation: a global guide from practical law”
 • How European law affects national regulation of life sciences patents
 • Nazwa produktu leczniczego – czyli na styku prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej
  [w:] Świat Przemysły farmaceutycznego 2/2017

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl