Helena Gajek

rzecznik patentowy | radca prawny | wspólnik

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Helena Gajek, radca prawny i rzecznik patentowy, prowadzi postępowania sądowe dotyczące ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania naruszeń w zakresie szeroko rozumianych spraw dotyczących własności intelektualnej, w tym nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, zarówno w dziedzinie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak też wzorów użytkowych i patentów,.

Specjalizuje się w obsłudze krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, oferując kompleksowe doradztwo strategiczne, od analizy praw IP, poprzez przygotowanie długofalowej strategii zarządzania portfolio praw wyłącznych, dostosowanej do profilu oraz planów biznesowych klienta, po dochodzenie należnych oraz zwalczanie naruszeń przed sądami cywilnymi. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, przygotowywaniu opinii prawnych i sporządzaniu umów, w szczególności dotyczących obrotu prawami własności intelektualnej oraz know-how, jak też ich komercjalizacji.

Edukacja
 • Egzamin radcowski
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
 • angielski
 • Poland
  [w:] „Pharmaceutical Trademarks: A Global Guide 2017/2018”
 • Poland
  [w:] „Patent litigation: a global guide from practical law”
 • How European law affects national regulation of life sciences patents
 • Nazwa produktu leczniczego – czyli na styku prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej
  [w:] Świat Przemysły farmaceutycznego 2/2017

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl