Grzegorz Wesela-Bauman

europejski rzecznik patentowy (EQE)

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Grzegorz Wesela-Bauman specjalizuje się w postępowaniach spornych dotyczących unieważnień patentów przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO). Zajmuje się on również przygotowywaniem skomplikowanych opinii prawnych oraz prowadzeniem wieloinstancyjnych postępowań zgłoszeniowych w ramach procedur krajowych, procedury europejskiej (EPC) oraz międzynarodowej (PCT).

Zainteresowania obejmują wynalazki z dziedziny chemii, farmacji, medycyny oraz technologii. Dodatkowo, zajmuje się on złożonymi, interdyscyplinarnymi wynalazkami.

Doświadczenie w zakresie IP zdobywał w renomowanych kancelariach patentowych. Jego doświadczenie naukowe jest poparte udziałem w projektach badawczych, konferencjach międzynarodowych oraz publikacjach naukowych.

W 2015 roku uzyskał tytuł doktora inżyniera nauk chemicznych w zakresie chemii (z wyróżnieniem).

Edukacja
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle – CEIPI, Basic Training Course on European Patent Law
 • SUNY University at Buffalo, NY, USA, Department of Chemistry
 • University of Edinburgh, School of Chemistry
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Program Międzynarodowych Projektów Doktoranckich (MPD)
 • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków
 • Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Synthesis, characterization and photoluminescence of heteroleptic (1-methyl-pyrazole-5-yl)arylborinic 8-oxyquinolinates
  Kliś, T., Durka, K., Kublicki, M., Górska, A., Urban, M., Serwatowski, J., Jankowski, P., Woźniak, K. i Wesela-Bauman, G. [w:] „Tetrahedron Letters” (IF = 2.347), 58, 1185-1189, (2017)
 • Tuning of the colour and chemical stability of model boranils: a strong effect of structural modifications
  Wesela-Bauman, G., Urban M., Luliński S., Serwatowski J. i Woźniak K [w:] Org. Biomol. Chem. (IF = 3.487), 13, 3268-3279, (2015)
 • Efficient 8-oxyquinolinato emitters based on 9,10-dihydro-9,10-diboraanthracene scaffold for applications in optoelectronic devices
  Durka K., Lulinski S., Wesela-Bauman, G., Serwatowski J., Woźniak K., Smetek J., Szczepanik P., Wawrzyniak U. E., Glowacki I., Luszczynska B., Witkowska E. i Wiosna-Salyga G., [w:] Mater. Chem. C, (IF = 4.696), 3, 1354-1364, (2015)
 • Effect of High Pressure on the Crystal Structure and Charge Transport Properties of (2-fluoro-3-pyridyl)(4-iodophenyl)borinic 8-oxyquinolinate complex
  Wesela-Bauman, G., Parsons, S., Serwatowski, J. i Wozniak, K. [w:] CrystEngComm (IF = 3.858), 47, 10780–10790, (2014)
 • Charge transfer properties of two polymorphs of luminescent (2-fluoro-3-pyridyl)(2,2’-biphenyl)borinic 8-oxyquinolinate
  Wesela-Bauman, G., Lulinski, S., Serwatowski, J. i Wozniak, K. [w:] Phys. Chem. Chem. Phys. (IF = 4.198), 16, 22762–22774, (2014)
 • Structure-properties relationship in Borinic Systems at high and normal pressure
  Wesela-Bauman, G., Parsons S., Luliński, S., Serwatowski, J., Woźniak, K. [w:] Acta Crystallographica (IF = 2.069), A70, C1264, (2014)
 • Heteroleptic (2-fluoro-3-pyridyl)arylborinic 8-oxyquinolinates for the potential application in Organic Light-Emitting Devices
  Wesela-Bauman, G., Ciećwierz, P., Durka, K., Luliński, S., Serwatowski, J., Woźniak, K. [w:] Inorganic Chemistry (IF = 4.601), 52, 10846–10859, (2013)
 • Tartaric acid and its o-acyl derivaties, part 7, crystal structure of o-p-anisoyl-d-tartaric acid and its dimethylammonium salt trihydrate
  Wesela-Bauman, G., Boinski, T., Dominiak, P., Hajmowicz, H., Synoradzki, L., Wierzbicki, M., Wolinski, B., Wozniak, K., Zawada, K. [w:] Journal of Structural Chemistry (IF = 0.586), 54, 155-158, (2013)
 • Synthesis of functionalized diarylborinic 8-oxyquinolates via bimetallic boron-lithium intermediates
  Wesela-Bauman, G., Jastrzębski, L., Kurach, P., Luliński, S., Serwatowski, J., Woźniak, K., [w:] Journal of Organometallic Chemistry (IF = 2.384), 711, 1–9, (2012)
 • Borinic complexes – towards applications in functional materials
  Wesela-Bauman, G., Kurach P., Jastrzębski, L., Luliński, S., Serwatowski, J., Woźniak, K. [w:] Acta Crystallographica (IF = 2.076), A67, C404–405, (2011)
 • Halogen–lithium exchange versus deprotonation: regioselective mono- and dilithiation of aryl benzyl sulfides. A simple approach to α,2-dilithiotoluene equivalents
  Kliś, T., Serwatowski, J., Wesela-Bauman, G., Zadrożna, M. [w:] Tetrahedron Letters (IF = 2.683), 51(13), 1685–1689, (2010 r.)

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl