Ochrona własności intelektualnej z kancelarią patentową JWP

JWP to nie tylko zwykła kancelaria patentowa. Jesteśmy liderem na rynku ochrony praw własności przemysłowej i intelektualnej, obsługującym klientów z Polski i zagranicy. Nasza firma od ponad 30 lat świadczy usługi z zakresu prawa patentowego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wielu innych dziedzin. Dzięki wsparciu naszych ekspertów klientom udaje się rozwijać swoje firmy i bezpiecznie wkraczać na kolejne rynki.

Mamy biura w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu, dzięki czemu możemy spotykać się z naszymi klientami na terenie całej Polski. Zapraszamy do spotkań osobistych w jednym z naszych oddziałów lub bezpośrednio u klienta. Jesteśmy otwarci również na kontakt zdalny i videokonferencje.

Nasi rzecznicy patentowi to specjaliści, którzy łączą w sobie wiedzę techniczną z prawną. Dzięki tej unikalnej kombinacji pomagają klientom budować, rozwijać i chronić swoją pozycję rynkową. Zrozumienie zarówno technicznej, jak i prawnej strony przedsięwzięć i inwestycji pozwala nam tworzyć spójne i efektywne strategie ochrony prawnej.

Oferta JWP – Rzecznicy Patentowi dla firm w Kielcach

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres działań, takich jak:

1. Ochrona wynalazków

Nasi rzecznicy patentowi przeprowadzają badania patentowe, składają zgłoszenia patentowe i dbają o uzyskanie oraz utrzymanie praw ochronnych na wybranym terytorium. Oferujemy kompleksową ochronę dla różnych sektorów gospodarki, w tym farmacji, IT, mechaniki, biotechnologii, gamingu, przemysłu spożywczego, e-commerce i wielu innych.

2. Zabezpieczenie znaków towarowych

Dla wielu firm znaki towarowe są kluczowym aktywem. Nasza kancelaria pomaga w badaniach znaków towarowych, prowadzi postępowania rejestrowe, monitoruje prawa ochronne i zajmuje się odnawianiem rejestracji.

3. Zabezpieczenie wzorów przemysłowych

Nasi eksperci pomagają w badaniach zdolności rejestracyjnej, przeprowadzają postępowania rejestrowe oraz dbają o monitorowanie i odnawianie praw z rejestracji.

4. Prawo autorskie i reprezentacja w sporach

Nasi rzecznicy patentowi zajmują się również prawem autorskim oraz reprezentują klientów w sprawach spornych przed sądami i urzędami.

5. Doradztwo i tworzenie umów

Pomagamy w negocjowaniu, opiniowaniu i tworzeniu umów związanych ze sprzedażą, kupnem i licencjonowaniem praw ochronnych.

Nasi rzecznicy patentowi, po uzyskaniu odpowiednich pełnomocnictw, mogą reprezentować klientów w postępowaniach spornych i sądowych przed instytucjami takimi jak Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Nasza kancelaria obsługuje klientów we wszystkich sektorach, w tym biotechnologii, farmacji, chemii, designie, fintechu, teleinformatyce, kosmetykach, lotnictwie, motoryzacji, modzie, reklamie, robotyce, elektronice, medtechu czy gamingu. Wspieramy również startupy, uczelnie i instytucje badawcze w ochronie ich praw oraz poszukiwaniu zewnętrznego finansowania.

Rzecznik Patentowy – czym się zajmuje?

Rzecznik patentowy to kluczowy specjalista w innowacyjnej gospodarce. Dobrze chronione rozwiązania, technologie czy oznaczenia mają szansę odnieść sukces na wielu rynkach. Dlatego właśnie ochrona własności intelektualnej jest tak istotna.

Działania rzeczników patentowych obejmują różne obszary:

 1. Pomoc w budowaniu portfolio praw własności intelektualnej, dostosowanych do strategii rozwoju firmy.
 2. Pomoc w zarządzaniu prawami własności intelektualnej, by były efektywne finansowo i przyczyniały się do wzrostu wartości firmy.
 3. Dbałość, by uzyskane prawa własności pomagały klientowi w budowaniu przewagi rynkowej.

Specyfika zawodu rzecznika patentowego

Każda branża jest inna, a opracowywane innowacje różnią się między sobą. Dlatego ważne jest wybranie takiego rzecznika patentowego, który zrozumie specyfikę danej dziedziny.

Przedsiębiorcy często pytają, dlaczego potrzebują rzecznika patentowego, skoro mają prawników zajmujących się sprawami firmy. Jednak rzecznik patentowy to osoba, która łączy wiedzę techniczną z prawną, co jest kluczowe w ochronie praw własności intelektualnej.

Nasi rzecznicy patentowi posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach, od farmacji po technologię, co pozwala nam oferować kompleksową ochronę praw własności intelektualnej. Dzięki temu naszym klientom udaje się osiągnąć sukces na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Wybierz usługi rzeczników patentowych JWP

Kancelaria Patentowa JWP to partner, na którym możesz polegać w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Nasza wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozwalają nam pomagać klientom w budowaniu mocnych, dobrze zarządzanych portfeli praw własności intelektualnej. Skorzystaj z naszych usług i zabezpiecz swoją innowacyjność na rynku globalnym.

 

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k.

ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
F: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

  Imię i Nazwisko *

  Email *

  Nazwa firmy

  Telefon

  Temat *

  Wiadomość *

  Załącznik

  Przytrzymaj CTRL, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję  * Pola obowiązkowe

  Warszawa

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Mińska 75
  03-828 Warszawa
  Polska
  T: 22 436 05 07
  E: info@jwp.pl

  NIP: 526 011 18 68
  REGON: 010532597
  KRS: 0000717985

  Gdańsk

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Budynek HAXO
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk
  Polska
  T: 58 511 05 00
  E: gdansk@jwp.pl

  Kraków

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Kamieńskiego 47
  30-644 Kraków
  Polska
  T: 12 655 55 59
  E: krakow@jwp.pl

  Wrocław

  JWP Rzecznicy Patentowi
  WPT Budynek Alfa
  ul. Klecińska 123
  54-413 Wrocław
  Polska
  T: 71 342 50 53
  E: wroclaw@jwp.pl