Ochrona twórczości i własności intelektualnej z JWP

JWP to wiodąca kancelaria, która specjalizuje się w ochronie praw własności przemysłowej i intelektualnej. Nasza firma obsługuje klientów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, oferując usługi, które doskonale odpowiadają na różnorodne potrzeby firm, indywidualnych twórców, uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Nasza kompleksowa oferta obejmuje pełen zakres działań prawnych związanych z ochroną dóbr niematerialnych – od rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, przez wzory użytkowe i patenty, aż po prawo autorskie oraz rozstrzyganie sporów przed sądami i urzędami. Przez ponad trzydzieści lat nasi eksperci z biura patentowego JWP doradzali klientom, starannie słuchając ich indywidualnych potrzeb i tworząc spójne strategie, które obejmują wszystkie niezbędne narzędzia ochrony prawnej.

Ochrona praw autorskich w Warszawie – podstawowe informacje

Prawo autorskie stanowi jedno z ciekawszych zagadnień w zakresie własności intelektualnej. Oprócz niego, w ramach tej dziedziny, mieszczą się także takie kwestie jak prawo własności przemysłowej, prawo patentowe, prawa do baz danych, dobra osobiste oraz wszelkie prawa związane z tzw. know-how. Aby zrozumieć, co obejmuje prawo autorskie, musimy najpierw zdefiniować, jakie rodzaje utworów, zazwyczaj zapisywane na papierze, taśmie lub w formie cyfrowej, podlegają ochronie. Do tych utworów należą przede wszystkim: wzornictwo przemysłowe, wytwory sztuki plastycznej, fotografie, utwory muzyczne, audiowizualne, sceniczne oraz słowne. Ważny jest również fakt, że jeśli twórca pozostaje anonimowy, prawa autorskie przysługują wydawcy, producentowi lub instytucji zajmującej się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi (np. ZAiKS).

Prawo autorskie w Polsce jest regulowane przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Od momentu jej wejścia w życie była wielokrotnie zmieniana. Ta ustawa określa podstawowe kwestie, takie jak definicje i zasady funkcjonowania prawa autorskiego, przedmioty i podmioty tego prawa (czyli utwór i jego autor), a także autorskie prawa osobiste i majątkowe. Ustawa ta zawiera również ramy dozwolonego użytku dzieł chronionych prawem autorskim. Inne istotne zagadnienia uregulowane w ustawie to m.in. okres obowiązywania praw autorskich, procedury przenoszenia tych praw na inne podmioty oraz zasady ich ochrony.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi w Warszawie

Ochrona własności intelektualnej to kluczowy obszar, na którym się skupiamy. W przypadku praw autorskich nasze główne obszary działalności to doradztwo prawne oraz dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich, również na drodze sądowej.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej w dziedzinie prawa autorskiego związanego z działalnością gospodarczą, w tym sektorami handlowym, produkcyjnym i usługowym. Świadczymy wsparcie w obronie przed zarzutami naruszenia praw autorskich. Naszymi klientami są zarówno firmy handlowe, jak i produkcyjne, a także firmy korzystające z dokumentacji projektowej w branży budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Pełna ochrona praw autorskich z JWP

Prawa do wytworów intelektu wymagają szczególnej ochrony od momentu ich stworzenia aż do momentu publikacji. Ochrona praw autorskich jest obszarem złożonym i wymagającym wiedzy oraz doświadczenia. Nasi eksperci dostarczają niezbędnej pomocy i porad prawnych, aby zapewnić pełną ochronę własności intelektualnej.

W ramach naszych usług projektujemy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowy licencyjne. Tworzymy również umowy dotyczące tworzenia dzieł, takie jak projekty budowlane czy architektoniczne. Nasze opinie prawne analizują stany faktyczne pod kątem naruszenia praw autorskich. Ponadto, zgłaszamy znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe do ochrony oraz reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących ochrony praw autorskich.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawach związanych z prawem autorskim w Warszawie, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z naszą kancelarią, a pomożemy dostosować najlepsze rozwiązania prawne do Twoich potrzeb. Jesteśmy Twoim zaufanym partnerem w ochronie praw autorskich.

 

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k.

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

  Name and surname *

  Email *

  Company

  Phone *

  Subject *

  Message *

  Attachment

  Hold CTRL button to select more options  * Required fields

  Warszawa

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Mińska 75
  03-828 Warszawa
  Polska
  T: 22 436 05 07
  E: info@jwp.pl

  NIP: 526 011 18 68
  REGON: 010532597
  KRS: 0000717985

  Gdańsk

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Budynek HAXO
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk
  Polska
  T: 58 511 05 00
  E: gdansk@jwp.pl

  Kraków

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Kamieńskiego 47
  30-644 Kraków
  Polska
  T: 12 655 55 59
  E: krakow@jwp.pl

  Wrocław

  JWP Rzecznicy Patentowi
  WPT Budynek Alfa
  ul. Klecińska 123
  54-413 Wrocław
  Polska
  T: 71 342 50 53
  E: wroclaw@jwp.pl