Ochrona twórców z Łodzi

Prawo autorskie, to jedna z kluczowych dziedzin prawa własności intelektualnej. Oprócz niego, w ramach prawa własności intelektualnej znajdują się również inne dziedziny związane z prawem własności przemysłowej, patentami, znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi czy tajemnicą przedsiębiorstwa. Aby dokładnie zrozumieć zakres praw autorskich, warto najpierw zdefiniować, jakie kategorie utworów mogą być nimi objęte. Zaliczają się do nich przede wszystkim wzornictwo przemysłowe, dzieła sztuki plastycznej, fotografie, utwory muzyczne, audiowizualne, sceniczne oraz literackie. Warto podkreślić, że jeżeli twórca utrzymuje anonimowość prawa autorskie przysługują innemu podmiotowi, takiemu jak wydawca, producent, lub instytucja zajmująca się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi, jak np. ZAiKS.

Prawo autorskie – definicja i podstawowe informacje

W Polsce, aktem prawnym regulującym funkcjonowanie prawa autorskiego jest Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Od momentu jej wejścia w życie była wielokrotnie modyfikowana. Ustawa ta precyzyjnie określa kluczowe aspekty prawa autorskiego, takie jak definicje utworu i jego autora, prawa autorskie osobiste i majątkowe, a także zakres dozwolonego użytku chronionych dzieł. Ponadto, ustawa reguluje kwestie dotyczące okresu obowiązywania praw autorskich, przeniesienia tych praw na inne podmioty oraz mechanizmy ich ochrony.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi wspiera twórców z Łodzi

Nasza kancelaria specjalizuje się m.in. w obszarze prawa autorskiego oferując kompleksową gamę usług prawnych. Działamy w sprawach związanych z prawem autorskim, w tym również dochodzenie roszczeń w przypadku jego naruszenia, zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej.

W ramach prawa autorskiego zajmujemy się jego ochroną i dochodzeniem roszczeń w obszarze różnorodnych utworów, takich jak literackie, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, materiały reklamowe, prace plastyczne, fonograficzne, wzornictwo przemysłowe, dzieła architektoniczne, muzyczne, sceniczne, audiowizualne, oraz wiele innych. Nasze usługi obejmują także prawa majątkowe i osobiste twórców, a także ochronę wizerunku. Nasza specjalizacja obejmuje udzielanie pomocy prawnej w kontekście prawa autorskiego związanego z działalnością gospodarczą, w tym handlową, produkcyjną i usługową. Wspieramy naszych klientów w obronie przed zarzutami dotyczącymi naruszenia praw autorskich. Naszymi klientami są zarówno firmy handlowe, jak i produkcyjne, a także firmy korzystające z dokumentacji projektowej w branży budowlanej i przemysłowej.

Pełna ochrona praw autorskich w Łodzi

Prawa do dzieł intelektualnych wymagają szczególnej ochrony, począwszy od momentu ich stworzenia, aż do chwili publikacji. Ochrona praw autorskich jest kwestią skomplikowaną, wymagającą głębokiej wiedzy na temat ich istoty oraz doświadczenia w praktyce prawniczej. Nasi prawnicy zapewniają kompleksową pomoc i porady prawne, które gwarantują pełną ochronę własności intelektualnej.

W zakres naszych usług wchodzą mi.n.:

 1. Projektowanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych.
 2. Projektowanie i negocjowanie umów dotyczących tworzenia utworów, takich jak projekty budowlane czy architektoniczne.
 3. Ocena sytuacji pod kątem naruszenia praw autorskich.
 4. Reprezentacja w sporach związanymi z ochroną praw autorskich.
 5. A także zgłaszanie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych do ochrony.

Skorzystaj z pomocy JWP

Kancelaria JWP jest gotowa sprostać Twoim potrzebom w zakresie prawa autorskiego. Oferujemy profesjonalne doradztwo i reprezentację prawna, zapewniając pełną ochronę Twojej twórczości. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i poznać, jak możemy Ci pomóc w sprawach związanych z prawem autorskim. Dzięki naszej otwartości na elektroniczne formy komunikacji oraz bliskości biura w Warszawie  jesteśmy w stanie chronić interesy twórców z Łodzi. Nasze doświadczenie i zaangażowanie daje pewność, że możemy być Twoim zaufanym partnerem w ochronie Twoich praw autorskich.

 

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k.

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

  Name and surname *

  Email *

  Company

  Phone *

  Subject *

  Message *

  Attachment

  Hold CTRL button to select more options  * Required fields

  Warszawa

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Mińska 75
  03-828 Warszawa
  Polska
  T: 22 436 05 07
  E: info@jwp.pl

  NIP: 526 011 18 68
  REGON: 010532597
  KRS: 0000717985

  Gdańsk

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Budynek HAXO
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk
  Polska
  T: 58 511 05 00
  E: gdansk@jwp.pl

  Kraków

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Kamieńskiego 47
  30-644 Kraków
  Polska
  T: 12 655 55 59
  E: krakow@jwp.pl

  Wrocław

  JWP Rzecznicy Patentowi
  WPT Budynek Alfa
  ul. Klecińska 123
  54-413 Wrocław
  Polska
  T: 71 342 50 53
  E: wroclaw@jwp.pl