Artykuły
Grupa JWP: Najpierw była kancelaria patentowa, potem kancelaria prawnicza

Grupa JWP to nietypowa organizacja na polskim rynku usług doradczych. Tworzą ją: założona na początku lat 90. XX wieku kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi (na początku działała pod nazwą Jan Wierzchoń & Partnerzy Sp. j. Biuro Patentów i Znaków Towarowych) oraz utworzona w 2011 r. kancelaria JWP Adwokaci i Radcowie Prawni. Trzecim elementem grupy jest Fundacja JWP Pomysł? Patent. Zysk!”.

Specyfikę Grupy JWP przedstawia Karolina Tołwińska, PR Manager w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, która odpowiada na pytania Polskiego Prawnika.

 

Zaczęło się zatem od kancelarii patentowej JWP?

Kancelaria JWP powstała 22 lata temu. Została założona przez rzecznika patentowego Jana Wierzchonia (Jan Wierzchoń i Partnerzy – JWP). Firma konsekwentnie rozwijała działalność w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, zatrudniając stopniowo coraz więcej osób.

W 2007 r. udziałowcem firmy oraz wspólnikiem zarządzającym została radca prawny i rzecznik patentowy Dorota Rzążewska, specjalizująca się w naruszeniach znaków towarowych, problemach nieuczciwej konkurencji i prawa autorskiego. Jan Wierzchoń znacznie ograniczył swoją aktywność zawodową i od tamtej pory kancelaria znajduje się w rękach dwóch wspólniczek, Doroty Rzążewskiej i rzecznika patentowego Magdaleny Pietrosiuk, specjalizującej się w znakach towarowych i związanej z firmą od jej początku.

Jak doszło do założenia kancelarii prawniczej? Z czego zrodziła się potrzeba jej utworzenia?

Dorota Rzążewska jako wspólnik zarządzający postawiła przed zespołem zadanie świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie z uwzględnieniem strategicznego doradztwa w zakresie ochrony własności przemysłowej. Wymagało to od pracowników pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania różnych branż, a przede wszystkim umiejętności dopasowania rozwiązań prawnych do celów biznesowych klienta, planów marketingowych i zasięgu działania.

Kancelaria JWP Adwokaci i Radcowie Prawni sp.j. powstała w 2011 r., w związku z dynamicznym rozwojem kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, celem poszerzenia spektrum oferowanych usług. Klienci sygnalizowali zapotrzebowanie na usługi z innych dziedzin, np. reprezentacji w sporach sądowych, usług z zakresu prawa autorskiego, prawa cywilnego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa spółek, prawa reklamy, prawa Internetu, a także umów transferu technologii. Kancelaria rzecznikowska, ze względu na ograniczenia ustawowe, nie mogła ich zaoferować.

Czy działalność kancelarii prawniczej jest rentowna? Ile osób pracuje w jednej i drugiej?

Kancelaria JWP Adwokaci i Radcowie Prawni składa się w tej chwili z czterech osób i ten zespół utrzymuje się ze zleceń. Tworzą go obecnie: radca prawny Dorota Rzążewska, adwokat Aleksandra Gorzkiewicz i radca prawny Agnieszka Rolbiecka. Wspomaga je Michał Resmer, kończący studia prawnicze. W miarę upływu czasu kancelaria poszerza grono swoich klientów o nowe podmioty. Zespół kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi liczy natomiast 56 osób i planowane są kolejne zatrudnienia.

Kancelaria adwokacko-radcowska mieści się w tym samym budynku, co kancelaria rzecznikowska i korzysta z tej samej infrastruktury administracyjnej. Ułatwia to obsługę klientów, którzy korzystają z usług obu firm w jednym miejscu.

Grupa JWP prowadzi własny program społecznej odpowiedzialności korporacyjnej (CSR – Corporate Social Responsability).

Na początku tego roku Grupa JWP rozpoczęła wdrażanie programu JWP – społecznie odpowiedzialni”. Pozyskaliśmy na ten cel środki z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy. Celem zapoczątkowania tego programu było dążenie do jak najwyższego poziomu zadowolenia pracowników z pracy w firmie, służące zwiększaniu efektywności i identyfikacji z grupą. Dzięki programowi inwestujemy w rozwój kwalifikacji pracowników, poprawiamy ich możliwości osiągnięcia  work-life-balance, monitorujemy poziom ich zadowolenia. Przeprowadziliśmy również audyt ekologiczny, zdobywając certyfikat Zielone Biuro. W celu uporządkowania całości działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu implementujemy w Grupie JWP normę ISO 26000.

Jaką rolę pełni w Grupie JWP fundacja, organizacja non profit?

Fundacja JWP „Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!” została ustanowiona w 2010 r. Fundatorką jest Dorota Rzążewska. Pomysł jej powołania zrodził się pod wpływem dużego zainteresowania prowadzonymi pro publico bono przez kancelarię JWP warsztatami edukacyjnymi dla przedsiębiorców pod nazwą „Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!”. Fundacja realizuje społeczną misję, opartą na intencji fundatorki, polegającą na popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Fundacja współpracuje z organizacjami okołobiznesowymi (Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Dolnośląska Izba Gospodarcza), pozarządowymi (Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw), uczelniami (Politechnika Warszawska, SGGW) i ośrodkami naukowymi (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW). Jej główna działalność to organizowanie wydarzeń, których tematem są aspekty ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Magda Rzążewska, prezes Fundacji JWP i Gabriela Małecka, dyrektor biura fundacji, organizują szkolenia, natomiast pracownicy kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi udzielają swojej wiedzy i czasu, prowadząc wykłady, nierzadko podróżując w tym celu po kraju.

W szkoleniach dla przedsiębiorców, organizowanych wspólnie z różnymi podmiotami, rocznie bierze udział ponad 200 osób. Ponadto fundacja realizuje program dla studentów pod nazwą „Rzecznicy Talentów”. W roku akademickim 2014/2015 wystartuje jego druga edycja. Celem programu jest zapoznanie studentów, przyszłych naukowców, wynalazców, przedsiębiorców, z zagadnieniami ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, a także wskazanie zawodu rzecznika patentowego jako możliwej ścieżki kariery zawodowej.

Fundacja składa się z osób zatrudnionych na stałe w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, świadczących pro bono pracę na jej rzecz.

Czy plan biznesowy przewiduje rozszerzenie Grupy JWP na inne sfery działalności doradczej?

Grupa JWP rozwija się bardzo dynamicznie. Wspólnicy obu kancelarii planują dalszy rozwój portfolio usług. O szczegółach poinformujemy, gdy plany zostaną doprecyzowane.

[artykuł został opublikowany na portalu www.inicjatywy.polskiprawnik.pl]