Zmiana opłat urzędowych EPO

11 marca 2024
Udostępnij:

Europejski Urząd Patentowy od 01.04.2024 r. wprowadzi zmiany opłat za zgłoszenia patentowe.

Nawet do 30% obniżki dla innowacyjnych podmiotów, takich jak:
– mikroprzedsiębiorstwa,
– uniwersytety,
– publiczne instytucje badawcze,
– osoby fizyczne,
– organizacje non-profit.
We wszystkich głównych opłatach dot. procedury udzielania patentu, jeśli w ciągu ostatnich pięciu lat podmioty te złożyły mniej niż pięć zgłoszeń.

Pojawią się również podwyżki!

Examination fee wzrasta z 1840 EUR do 1915 EUR, a w opłatach za odnowienie ochrony, opłata za 3. rok wyniesie 690 EUR (obecnie jest to 530 EUR), a za 4. rok wzrośnie do 845 EUR (z 660 EUR).

W przypadku podmiotów i opłat nieobjętych wprowadzanymi od 1 kwietnia zniżkami zachęcamy do wnoszenia opłat we wcześniejszym terminie!

Opłaty roczne można wnosić z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Wcześniej można również uiszczać opłaty urzędowe należne przy składaniu zgłoszenia europejskiego. Dla opłat wniesionych przed 01.04.2024 r. obowiązują obecne (niższe) stawki.

Z pełnym zestawieniem nowych opłat można zapoznać się tu.

Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl