Michał Resmer

radca prawny

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Michał Resmer związany jest z kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi od 2010 roku. Jako radca prawny zajmuje się sprawami spornymi i sądowymi z zakresu własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów kancelarii przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W imieniu i na rzecz klientów prowadzi również rozmowy ugodowe, przygotowuje i sporządza opinie prawne z zakresu własności intelektualnej oraz prawa cywilnego i administracyjnego.

Kontakt

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl
NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Zapisz się na newsletter JWP