Michał Resmer

Michał Resmer

radca prawny

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Michał Resmer związany jest z kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi od 2010 roku. Jako radca prawny zajmuje się sprawami spornymi i sądowymi z zakresu własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów kancelarii przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W imieniu i na rzecz klientów prowadzi również rozmowy ugodowe, przygotowuje i sporządza opinie prawne z zakresu własności intelektualnej oraz prawa cywilnego i administracyjnego.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl