Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Michał Resmer

Pokaż adres e-mail
radca prawny
  • Foto formal

Michał Resmer związany jest z kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi od 2010 roku. Jako radca prawny zajmuje się sprawami spornymi i sądowymi z zakresu własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów kancelarii przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W imieniu i na rzecz klientów prowadzi również rozmowy ugodowe, przygotowuje i sporządza opinie prawne z zakresu własności intelektualnej oraz prawa cywilnego i administracyjnego.

 

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych, aplikacja radcowska
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo
  • Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska (program Erasmus)

  • angielski

  • TSUE o sprawie Renckhoff
    [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
    Udostępnij