Marcin But

aplikant rzecznikowski

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Marcin But bierze udział w przygotowaniu krajowych, europejskich i międzynarodowych zgłoszeń wynalazków z dziedziny elektroniki, elektryki i mechaniki. Przeprowadza również badania patentowe i przygotowuje opinie w wyżej wymienionych obszarach. Ponadto zajmuje się weryfikacją tłumaczeń opisów patentowych w celu walidacji patentów europejskich w Urzędzie Patentowym RP.

Przez ponad 7 lat pracował w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP w Wydziale Elektrycznym, w tym przez 2 lata na stanowisku eksperta.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl