Barbara Janowska

aplikant rzecznikowski

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Barbara Janowska bierze udział w przygotowywaniu zgłoszeń wynalazków oraz w prowadzeniu badań i poszukiwań patentowych z dziedziny energetyki, budowy maszyn i inżynierii procesowej. Do jej obowiązków należy również weryfikacja tłumaczeń opisów patentów europejskich do walidacji, a także przygotowywanie pism formalnych i innej dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP i EPO.

Edukacja
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, miernictwo cieplne i badanie maszyn, studia doktoranckie
  • Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, Wydział Mechaniczny
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, energetyka, specjalność: chłodnictwo, ciepłownictwo, klimatyzacja
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, inżynieria chemiczna i procesowa
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl