Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Alicja Kicińska-Fujawa

Pokaż adres e-mail
krajowy i europejski rzecznik patentowy | radca prawny | dyrektor Biura w Krakowie | wspólnik
 • Foto formal

Alicja Kicińska-Fujawa posiada bogate doświadczenie w zakresie uzyskiwania praw wyłącznych w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej oraz zarządzania nimi. Zajmuje się doradztwem strategicznym, wielokrotnie brała udział w procesach due diligence i nabywania praw własności przemysłowej. Ponadto uczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu praw własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Przez kilkanaście lat związana z branżą FMCG. Współpracowała m.in. z grupą spółek tworzących jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych.

 

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, aplikacja radcowska
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa i Administracji
 • Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM), profesjonalny pełnomocnik przed OHIM
 • Europejski Urząd Patentowy (EPO), profesjonalny pełnomocnik przed EPO
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe, studia podyplomowe,
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo konkurencji, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Polskiej

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

 • angielski
 • rosyjski

Udostępnij