Alicja Kicińska-Fujawa

krajowy i europejski rzecznik patentowy | radca prawny | dyrektor Biura w Krakowie | wspólnik

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Alicja Kicińska-Fujawa posiada bogate doświadczenie w zakresie uzyskiwania praw wyłącznych w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej oraz zarządzania nimi. Zajmuje się doradztwem strategicznym, wielokrotnie brała udział w procesach due diligence i nabywania praw własności przemysłowej. Ponadto uczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu praw własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Edukacja
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, aplikacja radcowska
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa i Administracji
 • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), profesjonalny pełnomocnik przed EUIPO Europejski Urząd Patentowy (EPO), profesjonalny pełnomocnik przed EPO
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo konkurencji, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Polskiej
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • angielski
 • rosyjski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl