SME Fund – finansowanie kosztów ochrony dla MŚP

12 stycznia 2022
Udostępnij:

Ruszyła kolejna runda finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspierająca je w ochronie praw własności intelektualnej. Jeśli prowadzisz MŚP i podjąłeś działania w celu ochrony swoich prawa własności intelektualnej to w ramach projektu SME Fund możesz ubiegać się 0o zwrot części poniesionych przez Ciebie kosztów np.:

– 75% opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE;

– 75% opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym;

– 50% podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE;

– 50% opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją na szczeblu krajowym.

Wniosek o dotacje możesz złożyć sam, przez upoważnionego pracownika lub pełnomocnika.

Z uwagi na ograniczone środki, dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Nie zwlekaj!

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie EUIPO >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl