• Wzory przemysłowe

Tryb krajowy

Zgłoszenia wzorów przemysłowych w Polsce

Procedura przed UPRP

Zgłoszenie wzoru przemysłowego w Polsce

Zgłoszenie wzoru przemysłowego w trybie krajowym przeprowadza się w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Wniosek musi zawierać ilustrację wzoru wraz z opisem. Wymogi, jakie musi spełniać wzór przemysłowy, to nowość i indywidualny charakter. Jednak Urząd nie sprawdza tych cech, ograniczając się do badania formalnego zgłoszenia, co zajmuje około 1 miesiąca. Jeżeli zgłoszenie zostało prawidłowo przygotowane, to Urząd wydaje decyzję warunkową o udzieleniu rejestracji i publikuje ją w Biuletynie UPRP. W ciągu 6 miesięcy od publikacji każdy może wnieść sprzeciw wobec rejestracji danego wzoru przemysłowego.

Ochrona wzoru przemysłowego jest ograniczona w czasie i trwa maksymalnie 25 lat.

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania wzorów przemysłowych

Tryb europejski

Tryb międzynarodowy

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl