• Wzory przemysłowe

Tryb krajowy

Procedura rejestracji wzoru przemysłowego - tryb krajowy

Procedura przed UPRP

Zgłoszenie wzoru przemysłowego w Polsce

Zgłoszenie wzoru przemysłowego w trybie krajowym przeprowadza się w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. W zgłoszeniu należy wskazać zgłaszającego lub twórcę wzoru, opisać produkt i przedstawić jego ilustrację. Według aktualnych wytycznych opis wzoru jest elementem fakultatywnym.

Wymogi, jakie musi spełniać wzór przemysłowy, aby uzyskać trwałe prawo ochronne, to nowość (w skali świata) oraz indywidualny charakter. Urząd jednak nie weryfikuje wskazanych cech, ogranicza się jedynie do badania poprawności formalnej zgłoszenia, co trwa około 1-1,5 miesiąca. Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo, to Urząd wydaje decyzję warunkową o udzieleniu prawa z rejestracji i publikuje ją w Biuletynie UPRP. Po uiszczeniu stosownych opłat Urząd wydaje świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego. Należy jednak pamiętać, że w ciągu 6 miesięcy od publikacji każdy może wnieść sprzeciw wobec nowej rejestracji danego wzoru przemysłowego.

Ochrona wzoru przemysłowego jest ograniczona w czasie i trwa maksymalnie 25 lat.

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania wzorów przemysłowych

Tryb europejski

Tryb międzynarodowy

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl