• Wzory przemysłowe

Tryb międzynarodowy

Procedura rejestracji wzoru przemysłowego - tryb międzynarodowy

Procedura przed WIPO

Zgłoszenie międzynarodowego wzoru przemysłowego w WIPO

System międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych opiera się na Porozumieniu haskim i umożliwia dokonanie jednego zgłoszenia, które wywołuje takie same skutki w każdym ze wskazanych państw, wybranym z pośród sygnatariuszy tego porozumienia. Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym WIPO lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

W tym drugim przypadku UPRP jedynie przekazuje wniosek do WIPO. To tam następuje badanie formalne zgłoszenia. Jeżeli dokumenty zgłoszeniowe są prawidłowo wypełnione i zgłaszający wniósł konieczne opłaty, to po około 6 miesiącach Biuro Międzynarodowe WIPO publikuje informację o rejestracji wzoru w elektronicznym Międzynarodowym Biuletynie Wzorów Przemysłowych. Następnie WIPO przesyła zgłoszenie do odpowiednich Urzędów w krajach, w których ma obowiązywać ochrona. Tam, w oparciu o lokalne przepisy, zapada decyzja o uznaniu lub odmowie udzielenia rejestracji wzoru przemysłowego.

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania wzorów przemysłowych

Tryb krajowy

Tryb europejski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl