• Wzory przemysłowe

Tryb europejski

Procedura rejestracji wzoru przemysłowego - tryb wspólnotowy

Procedura przed EUIPO

Zgłoszenie wspólnotowego wzoru przemysłowego w EUIPO

Wspólnotowe wzory przemysłowe są rejestrowane w Unii Europejskiej na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Jedną z naczelnych zasad odnoszących się do wspólnotowych praw własności przemysłowej jest zasada ich jednolitego charakteru. Jednolity charakter wzoru oznacza, że wzór jest skuteczny jako całość na terytorium całej UE, w tym również Polski.

Wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego można złożyć bezpośrednio w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Jeżeli zostały spełnione wszystkie wymogi zgłoszenia, Urząd dokonuje wpisu do Rejestru Wzorów Wspólnotowych oraz publikuje zarejestrowany wzór w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych. Zajmuje to około 1 miesiąca.

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania wzorów przemysłowych

Tryb krajowy

Tryb międzynarodowy

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl