#JWPBlog – Każdy medal ma dwie strony – krótka polemika na temat jednolitego systemu patentowego (z polskiej perspektywy)

12 października 2022
Udostępnij:

Prace związane z uruchomieniem jednolitego systemu ochrony patentowej nabrały w 2022 r. zdecydowanego tempa. Instytucja patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz działalność Jednolitego Sądu Patentowego nie będą jednak wpływały tylko na te państwa Unii Europejskiej, które podjęły się budowania od podstaw nowego systemu. Patrząc z szerszej perspektywy, zmiany, jakie niesie za sobą wejście w życie UPCA, będą faktycznie dotykały (w mniejszym lub większym stopniu) wszystkich w Europie.

Zapraszamy do lektury artykułu dr Tomasza Gawliczka i Piotra Godlewskiego!

Czytaj! >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl