Postępowanie sprzeciwowe w formie wideokonferencji?

Postępowanie sprzeciwowe w formie wideokonferencji?

18 maja 2020 - Paulina Młynarska
Udostępnij:

Ochrona własności intelektualnej jest dziedziną o tyle uprzywilejowaną, że wiele czynności dotyczących rejestracji, czy utrzymywania praw wyłącznych można przeprowadzić w formie elektronicznej. Niektóre jednak procedury wymagały osobistego udziału.

Tak było dotąd w przypadku postępowania ustnego przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) przy postępowaniu sprzeciwowym, w którym uczestniczy nie tylko Uprawniony i Egzaminator, ale i Strona Przeciwna składająca sprzeciw wobec świeżo udzielonego patentu. Wymagało to osobistego stawienia się każdej ze stron lub ich pełnomocników w siedzibie EPO w Monachium lub Hadze.

Epiodemia koronawirusa wymusiła jednak zmiany w wielu obszarach. Dlatego w kwietniowym Dzienniku Urzędowym EPO poinformowało o wprowadzeniu programu pilotażowego, mającego na celu ułatwienie dostępności poprzez zezwolenie na telekonferencje również w postępowaniu sprzeciwowym. Warunkiem jednak jest, że na takie rozwiązanie każdorazowo muszą wyrazić zgodę zarówno wszystkie ze stron jak i Wydział ds. Sprzeciwów (Opposition Division). Takie rozwiązanie wydaje się oczywistym znakiem czasów. Z punktu widzenia wielu przedsiębiorców konieczność podróży do innego kraju tylko po to by odbyć kilkugodzinną rozmowę, jest zbyt czasochłonna i kosztowna, zwłaszcza biorąc pod uwagę jak łatwo dostępne są teraz wszelkiego rodzaju narzędzia do spotkań zdalnych. Ostatecznym impulsem do zmian okazała się jednak pandemia koronawirusa (COVID-19) i wynikające z niej dotkliwe dla wszystkich utrudnienia w przemieszczaniu się i organizacji spotkań.

Na razie wciąż jednak, ze względu na trudności natury technicznej, wniosek o wideokonferencję zostanie na pewno odrzucony, jeśli postępowanie wymaga przeprowadzenia dowodu poprzez przesłuchanie świadków, stron lub biegłych, przeprowadzenia oględzin oraz gdy potrzebne będzie skorzystanie ze wsparcia tłumacza. Podobnie jak w czasie zwykłej rozprawy, w trakcie telekonferencji zakazane będzie nagrywanie i robienie zdjęć. Zwykle takie rozprawy są jawne, dlatego EPO dopuszcza również możliwość uczestnictwa publiczności w trakcie wideokonferencji poprzez specjalnie pokoje telekonferencyjne na terenie siedzib EPO lub – po odpowiednio wcześniejszym zgłoszeniu chęci takiego uczestnictwa – zdalnie, poprzez link do telekonferencji. Zgodnie z aktualnymi danymi technicznymi podanymi na stronie, telekonferencja z Urzędem możliwa jest za pośrednictwem narzędzi oferowanych przez Microsoft w ramach Skype for Business lub poprzez terminale wideokonferencyjne SIP/H.323. Okres pilotażowy programu rozpoczyna się 5 maja 2020 r. i potrwa do 30 kwietnia 2021 r.

Źródło: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a42/2020-a42.pdf

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl