Aktualności
Po co nam prawo patentowe?
Czy pomysł oprócz twórcy może mieć również właściciela? Podstawą prawa patentowego jest przeświadczenie, że tak. Naturalnym jest, że mamy prawo do posiadania tego, co jest owocem naszej pracy, a opracowanie nowego wynalazku bez wątpienia wymaga niemałych nakładów pracy intelektualnej. Zazwyczaj zakładamy, że twórca powinien mieć wpływ na sposób, w jaki będzie wykorzystywane jego dzieło stanowiące wyraz kreatywności i osobowości twórcy. Jednak w przypadku prawa patentowego na pierwszy plan wysuwa się jeszcze jeden aspekt – utylitaryzm.

Dalszy ciąg artykułu jest dostępny na naszym blogu “Wszystkie prawa zastrzeżone”.