WIPO Proof – cyfrowe zabezpieczenie praw autorskich

WIPO Proof – cyfrowe zabezpieczenie praw autorskich

09 czerwca 2020 - Paulina Młynarska
Udostępnij:

Prawa autorskie przysługują autorowi utworu i upoważniają go do decydowania o eksploatacji utworu i czerpaniu z niej korzyści finansowych. W uproszczeniu – mamy prawo decydować o tym, co sami tworzymy. Tak rozumiane prawa autorskie są kreowane automatycznie z chwilą powstania każdego utworu i nie podlegają rejestracji. Jednak fakt, że nasze dzieło literackie, wzór graficzny czy program komputerowy zostały przez nas w konkretnej formie stworzone w danym momencie jest często trudny do udowodnienia. Jeśli na przykład napiszemy książkę i schowamy ją do przysłowiowej szuflady to jak udowodnimy, że to my ją stworzyliśmy jako pierwsi, jeśli zostanie nam wykradziona i ktoś inny przypisze sobie jej autorstwo?

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (ang. WIPO – World Intellectual Property Organization) proponuje rozwiązanie tego problemu. 27 maja 2020 r. została uruchomiona nowa usługa – WIPO Proof. Platforma ta pozwala na otrzymanie oficjalnego potwierdzenia istnienia naszego utworu w postaci cyfrowego pliku w konkretnej dacie. Plik może mieć dowolny format, a zawarte w nim dane przypiszemy do jednej z kilku dostępnych kategorii:

  • Tajemnica handlowa (nieujawniona wiedza specjalistyczna)
  • Praca twórcza (audio, wizualna lub literacka)
  • Kreatywne projektowanie (logo marki, wzór, tekstylia, architektura i inne)
  • Projektowanie przemysłowe (schemat techniczny, plany, procesy i inne)
  • Kod (dla oprogramowania, aplikacji, gier i innych)
  • Badania (notatki laboratoryjne, raporty lub inne ustalenia)
  • Dane (trening algorytmu AI, sekwencjonowanie genetyczne i inne)
  • Dokument podpisany cyfrowo (umowy, pisma, certyfikaty i inne)
  • Inne (np. dokumentacja uszkodzeń lub niepodpisane dokumenty)

System ten jest bezpieczny, bo nie wymaga na żadnym etapie przesłania pliku na zewnętrzne serwery WIPO, ani żadnej innej formy odczytania jego treści przez zewnętrzny podmiot. Na podstawie danych pliku zapisanego lokalnie w naszej przeglądarce generowany jest unikalny token (tzw. „digital fingerprint” – unikalny cyfrowy kod będący jak odcisk palca naszego pliku) z przypisanym cyfrowym stemplem potwierdzającym datę jego wygenerowania. Koszt uzyskania takiego tokena to 20 CHF. W ramach tej opłaty dane o tokenie są przechowywane przez WIPO w celu umożliwienia weryfikacji jego autentyczności przez 5 lat (przedłużenie usługi o następny okres wiąże się z kolejną opłatą). Autentyczność tokena wygenerowanego przez WIPO PROOF może być darmowo zweryfikowana przez każdego bez potrzeby tworzenia konta w platformie internetowej WIPO. WIPO oferuje też możliwość wykupienia dodatkowo certyfikatu autentyczności tokena w formie pdf podpisanego przez organizację.

Uzyskanie potwierdzenia pewnej daty dla konkretnej postaci utworu jako całości (a nie jedynie ogólnej deklaracji jego powstania), udzielonego przez wiarygodną i renomowaną międzynarodową organizację pozwoli wykorzystać je jako dowód w sprawach spornych na całym świecie. Dzięki tokenom i certyfikatom WIPO możemy w łatwy i bezpieczny sposób udowodnić istnienie pliku cyfrowego w określonym momencie i wykazać, że od tego czasu plik nie został zmodyfikowany.

Więcej na stronie WIPO

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl