Przewodnik po wzorach przemysłowych w Getting The Deal Through Lexology

11 stycznia 2022
Udostępnij:

Eksperci kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi Joanna Janoszek krajowy i europejski rzecznik patentowy oraz dr Tomasz Gawliczek radca prawny i rzecznik patentowy, opracowali przewodnik poświęcony ochronie wzorów przemysłowych w Polsce. W obszernym materiale znaleźć można odpowiedzi na szereg kluczowych dla poznania polskiego systemu prawnego pytań. Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. ram polskiego prawa, kwestii zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów przemysłowych, instytucji Urzędu Patentowego, krajowej procedury rejestracyjnej, kosztów, wnoszenia sprzeciwu, wykreślania z rejestru czy licencjonowania i sprzedaży praw. Eksperci zasygnalizowali także zmiany legislacyjne, których można się spodziewać w niedalekiej przyszłości.

Kluczową funkcjonalnością, dostarczoną przez platformę GTDT Lexology, na której opublikowane zostało opracowanie ekspertów JWP Rzecznicy Patentowi, jest możliwość porównania (w zaledwie kilka sekund) zasad obowiązujących w dwunastu krajach świata. Raporty, które znajdujemy na GTDT prezentują klarownie podane i wyselekcjonowane informacje na temat prawnej ochrony wzorów przemysłowych m.in w USA, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Indiach czy Australii.

Dzięki dostarczonej technologii, każdy użytkownik Internetu ma możliwość szybkiego zdobycia wiedzy i łatwej wymiany spostrzeżeń na temat międzynarodowych ram prawnych i wszystkich praktycznych aspektów związanych z prawem przemysłowym. Taka perspektywa z pewnością ułatwia dostrzeżenie różnic w prawie i odnalezienie właściwej drogi, w przypadku potrzeby zarejestrowania wzoru przemysłowego na wielu rynkach.

Porównaj zasady ochrony wzorów przemysłowych w różnych krajach świata >>

Zapoznaj się z zasadami obowiązującymi w Polsce >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl