Nowi wspólnicy w naszej kancelarii!

23 lipca 2021
Udostępnij:

Ochrona praw własności intelektualnej w czasach globalizacji i dynamicznego rozwoju technologicznego jest koniecznością i jedną z najważniejszych potrzeb biznesowych. Od blisko 30 lat oferujemy obsługę na najwyższym poziomie, rozwijamy się i poszerzamy wachlarz usług.

W tym roku do grona wspólników kancelarii dołączyły Magdalena Maksimowska, rzecznik patentowy i szefowa zespołu znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz Iwona Płodzich-Hennig, rzecznik patentowy, dyrektor biura JWP w Gdańsku.

Magdalena Maksimowska jest doświadczonym pełnomocnikiem w sprawach ochrony znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO). Doradza krajowym i zagranicznym klientom w rozwoju strategii efektywnej ochrony praw własności przemysłowej. Wspiera firmy w zarządzaniu portfolio praw wyłącznych w Polsce i na rynkach światowych. Współpracuje z firmami różnych branż, w tym między innymi z producentami gier wideo, sieciami handlowymi, firmami sektora spożywczego i FMCG.

Iwona Płodzich-Hennig jest cenionym rzecznikiem patentowym specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony wynalazków z obszaru life science, w tym farmacji, nanotechnologii, biotechnologii i chemii. Związana z kancelarią JWP od 2012 roku, wcześniej pracowała w koncernie farmaceutycznym. Obecnie zarządza biurem Kancelarii JWP w Gdańsku, gdzie pomaga w budowaniu strategii ochrony własności intelektualnej krajowym i międzynarodowym podmiotom, w tym firmom sektora chemicznego, petrochemicznego oraz farmaceutycznego, a także wielu instytutom badawczym oraz wyższym uczelniom. Prowadzi także badania patentowe oraz postępowania rejestrowe w trybie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Jest również autorką wielu publikacji w czasopismach branżowych oraz aktywnym członkiem samorządu rzeczników patentowych.

„Cieszę się, że do grona wspólników JWP dołączyły kolejne osoby i że rekrutują się one z zespołu pracowników firmy. Zarówno Magdalena Maksimowska jak i Iwona Płodzich Hennig, to doświadczone i cenione przez klientów specjalistki, które od wielu lat pracują w kancelarii z zaangażowaniem wspierając jej działanie. Mam nadzieję, że jako wspólniczki wnosić będą cenny wkład w dalszy rozwój JWP i doskonalenie naszej oferty.” – komentuje mec. Dorota Rzążewska, wspólnik zarządzający Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, radca prawny, krajowy i europejski rzecznik patentowy.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl