ABC Patentowania – Badanie zdolności patentowej

ABC Patentowania – Badanie zdolności patentowej

22 maja 2020 - Patrycja Kowalska
Udostępnij:

W kolejnym filmie z cyklu ABC Patentowania nasza eksperta, dr Patrycja Kowalska, wyjaśnia kolejny rodzaj badań patentowych, czyli badanie zdolności patentowej, które jest bardzo ważne dla każdego wynalazcy, przedsiębiorcy lub brokera innowacji.

To, co we współczesnym biznesie buduje przewagę konkurencyjną, to wiedza i sposób jej wykorzystaniaBadania patentowe to narzędzia, dzięki którym można ją zyskać. Stanowią one wartościowy element strategii zarządzania własnością przemysłową w firmach i w wymierny sposób pozwalają ocenić potencjał komercyjny przedsięwzięć biznesowych, dając także możliwość bieżącego monitorowania działań konkurencji. Najczęściej wykorzystywane są one w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytuty i ośrodki badawczo-naukowe oraz firmy innowacyjne, a także w procesach transakcyjnych.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl