WIPO Proof może być skutecznym instrumentem w sądach własności intelektualnej

WIPO Proof może być skutecznym instrumentem w sądach własności intelektualnej

18 czerwca 2020 - Tomasz Grucelski
Udostępnij:

Specjalistyczne sądy własności intelektualnej rozpoczynają działalność już 1 lipca 2020 r. Sądy te będą m.in. wyłącznie właściwe do rozpatrywania spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Podstawą do dochodzenia roszczeń w procesie sądowym w tego typu sprawach jest wykazanie posiadania praw autorskich do danego utworu. Zdarza się, że uprawniony ma z tym problem. W szczególności data stworzenia utworu bywa trudna do wykazania. W Polsce, podobnie jak w większości państw świata, nie ma bowiem rejestru praw autorskich.

Pomocne w udowodnieniu swoich uprawnień w procesie sądowym może okazać się nowe narzędzie wprowadzone przez Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie, tzw. WIPO Proof.

Co prawda brak jest jeszcze orzeczeń, które potwierdzałyby uznawanie przez sądy polskie ww. narzędzia, jako że zostało wprowadzone dopiero niecały miesiąc temu, tj. 27 maja 2020 r. Nie wydaje się jednak, aby sądy miały odmawiać mocy dowodowej WIPO Proof, który jest niejako ekwiwalentem aktu notarialnego w zakresie potwierdzającym kształt utworu i datę jego stworzenia. Zgodnie zaś z informacjami przekazanymi w marcu 2020 r., Ministerstwo Sprawiedliwości nawiązało współpracę z WIPO i będzie uczestniczyć w opracowaniu systemu szkolenia dla sędziów orzekających w tworzonych wydziałach ds. własności intelektualnej.

Zaświadczenia potwierdzające posiadanie WIPO Proof będą wydawane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, za pośrednictwem której można już od wielu lat ubiegać się o ochronę m.in. znaków towarowych czy patentów w wielu krajach świata, dlatego mogą okazać się skutecznym narzędziem zabezpieczenia swoich praw własności intelektualnej nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl