Ochrona gier komputerowych

Ochrona gier komputerowych

20 września 2016 - Magdalena Maksimowska
Udostępnij:

Rynek gier komputerowych to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki XXI wieku. Nieporównywalnie atrakcyjniejszy dla swoich wiernych fanów niż inne dziedziny nowych technologii, angażuje bez reszty twórców gier, od których wymaga się nieustannej kreatywności i przewidywania trendów w gamingu na całym świecie.

Każde szanujące się studio projektowe dba o zapewnienie swoim produktom optymalnej ochrony w każdym możliwym aspekcie przewidzianym przepisami prawa – począwszy od praw autorskich, po wzory przemysłowe i znaki towarowe. Tam gdzie tylko system prawny na to pozwala twórcy gier komputerowych składają wnioski o rejestrowanie praw autorskich. Przedmiotem ochrony prawno-autorskiej mogą być tutaj całe gry, ich tytuły, poszczególne postaci czy nawet krajobrazy przewijające się w kolejnych częściach i podtytułach gry. Słowem, każdy przejaw kreatywnej, autorskiej twórczości, stanowiący osobny utwór. Rejestrowanie praw autorskich jest możliwe m.in. w USA, które są jednym z największych rynków gier komputerowych na świecie, ale także w Chinach, gdzie, z uwagi na wielkość rynku i częste, specyficzne problemy w dochodzeniu ochrony praw wyłącznych, konieczne jest zabezpieczanie się na wszystkich możliwych frontach.

Jednak prawa autorskie to nie wszystko. Nad strategią ochrony prawnej gry komputerowej powinien pracować interdyscyplinarny zespół prawników i rzeczników patentowych. Objęcie ochroną tak skomplikowanego dzieła jakim jest współczesna gra komputerowa nie jest bowiem ani łatwe ani oczywiste. W strategii przede wszystkim trzeba uwzględnić ochronę znaków towarowych, jednak najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Czy do rejestracji zgłaszać tylko najważniejsze elementy gry? Czy tylko znaki słowne czy także graficzne? Chronić jedynie tytuł, czy wszystkie podtytuły gry? A imiona postaci, czy są wystarczająco charakterystyczne, by podlegać ochronie jako znaki towarowe? Czy będzie można wykorzystać komercyjnie fakt, że są chronione i producent gry ma na nie wyłączność? Na jakich terytoriach ubiegać się o ochronę – wszędzie czy tylko w krajach strategicznych z punktu widzenia planów biznesowych?

Nawet gdy wybierzemy jakie elementy z danej gry mają być chronione jako znaki towarowe, okazuje się, że to nie koniec pytań. W specyfikacji towarowej wybranych oznaczeń musimy wskazać towary i usługi, dla jakich znak będzie wykorzystywany. Wymaga to precyzyjnego skoordynowania działań związanych z ochroną własności intelektualnej ze strategią marketingową. Krótko mówiąc, producent gry powinien wiedzieć z wyprzedzeniem, jakie związane z grą działania zamierza prowadzić w przyszłości (np. sprzedaż gadżetów, plakatów, komiksów etc.)

W następnej kolejności trzeba wybrać procedury, które po pierwsze muszą być skuteczne i gwarantować jak największe szanse na powodzenie zgłoszenia w danym urzędzie patentowym. Konieczne jest także rozeznanie sytuacji wśród podmiotów konkurencyjnych, które mają prawa wcześniejsze i mogą zgłaszać zastrzeżenia w procesie rejestracji oznaczeń.

Jak widać ochrona prawna gry komputerowej to skomplikowany proces, wymagający bardzo dobrego planowania. Nie sztuką jest w dzisiejszych czasach wymyślić atrakcyjny produkt, ale wyzwaniem jest wypromować go i sprzedać z zyskiem. Dlatego poważne i przemyślane podejście do ochrony własności intelektualnej jest w przypadku gier niezbędne.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl