#UPC Trudny wybór podmiotów Life Science procedujących przed Europejskim Urzędem Patentowym

28 kwietnia 2022
Udostępnij:

Europejski system patentowy ulega zmianie. Planowana od lat instytucja patentu o jednolitym skutku w końcu się materializuje. Wydawać by się mogło, że wprowadzane zmiany nie będą dotyczyć Polski – jako jednego z krajów, który obok Hiszpanii wyłączył się z nowego systemu. Polskie podmioty zatem, nawet te które w swoim portfolio mają zgłoszenia i patenty europejskie, mogłyby spać snem spokojnym. Nic bardziej mylnego.

Zapraszamy do lektury artykułu Piotra Godlewskiego

Czytaj >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl