#UPC – Piotr Godlewski na konferencji „Pharma & Biotech Litigation”

07 kwietnia 2022
Udostępnij:

W marcu br. Piotr Godlewski, który w kancelarii JWP współtworzy specjalny projekt dedykowany usługom związanym z patentem jednolitym (UP) i Jednolitym Sądem Patentowym (UPC), wziął udział w konferencji „Pharma & Biotech Litigation”. Było to jedno z pierwszych wydarzeń w branży IP, które po ponad dwulteniej przerwie spowodowanej pandemią w całości odbyło się w formule „onsite”. Spotkanie miało miejsce w Amsterdamie.

Dwa dni konferencji wypełnione prezentacjami, panelami dyskusyjnymi oraz sesjami pytań i odpowiedzi dotyczącymi sporów w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, poprzedził warsztat dotyczący Jednolitego Sądu Patentowego (UPC).

Uczestnikami spotkania byli zarówno rzecznicy patentowi, jak i radcowie prawni oraz przedstawiciele przemysłu. Znaczną grupę żywo zainteresowaną losami UP oraz UPC stanowili Norwegowie (których państwo nie jest członkiem Unii Europejskiej). Ciekawe pytania, jakie padały z ust naszych norweskich kolegów, można częściowo przełożyć na sytuację Polski, będącej co prawda członkiem struktur unijnych, niemniej jednak pozostającej (jeszcze) poza systemem UPC. Podczas spotkania – mimo, że projekt UP i UPC znajduje się już w ostatniej fazie przygotowań – nie zabrakło dyskusji dotyczących m.in. systemowego charakteru UPC i jego wpływu na stopień innowacyjności unijnej gospodarki.

Jak poinformowali organizatorzy obecnie trwają prace nad wyborem 95 sędziów spośród blisko 300, którzy zgłosili dotychczas swoje kandydatury. Jako że proces ten ma zakończyć się wyborem najbardziej kompetentnych do orzekania w tej materii sędziów w każdym z oddziałów UPC, może on potrwać nawet kilka miesięcy. Niezwłocznie po jego zakończeniu zostaną poinformowani Niemcy, którzy muszą jeszcze formalnie dokończyć ratyfikację porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym.

Prowadzący spotkanie warsztatowe poinformowali, że zgodnie z przewidywaniami tzw. sunrise period (okres przygotowawczy) może rozpocząć się już z dniem 1 lipca 2022 r. W takim przypadku wejście w życie przepisów dotyczących patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego nastąpiłoby z początkiem października 2022 r. Wszystkie te terminy wciąż jednak nie zostały oficjalnie potwierdzone.

W kancelarii JWP już teraz przygotowujemy naszych klientów na nadejście największej rewolucji w prawie patentowym od blisko pięćdziesięciu lat. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym, jak strategicznie przygotować się na wejście w życie patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego – Zapraszamy do kontaktu >>

Szczegółów i dalszych informacji szukajcie także w zakładce – Aktualności >>

 

Informacje na temat konferencji „Pharma & Biotech Litigation” dostępne na Stronie internetowej organizatorów >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl