#JWPBlog – Uwagi osób trzecich jako alternatywa dla postępowania sprzeciwowego

25 listopada 2022
Udostępnij:

Chcąc komercjalizować dany produkt, przedsiębiorcy często decydują się na przeprowadzenie badania czystości patentowej (ang. freedom to operate, FTO). Badanie to pozwala na zidentyfikowanie praw wyłącznych, pozostających w mocy na danym terytorium, które swoim zakresem ochrony obejmują wskazany produkt. W praktyce oznacza to, że istnieje ryzyko, iż wprowadzając ów produkt na rynek, zostanie naruszony cudzy patent. W takim przypadku, można ubiegać się o licencję lub próbować unieważniać przeszkadzające prawa. Warto także wiedzieć, że badanie FTO pomaga również zidentyfikować zgłoszenia patentowe, wobec których wciąż toczy się postępowanie i nie została jeszcze wydana decyzja. W tym przypadku nie wiadomo, kiedy postępowanie się zakończy i z jakim skutkiem, w związku z tym nie możemy przewidzieć ostatecznego zakresu ochrony zastrzeżeń patentowych. Na tym etapie nie jest możliwe złożenie wniosku o unieważnienie lub sprzeciwu, a samo postępowanie może trwać latami. Czy zatem osoba trzecia ma szansę wpłynąć na wynik postępowania patentowego jeszcze w trakcie jego trwania?

 

Zapraszamy do lektury artykułu Małgorzaty Dominiak!

Czytaj! >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl