#JWPBlog – Sądy własności intelektualnej po roku działania w Polsce – obserwacje praktyków

24 stycznia 2022
Udostępnij:

1 lipca 2020 r., wychodząc naprzeciw postulatom praktyków, zostały w Polsce wprowadzone sądy własności intelektualnej w postaci Wydziałów Własności Intelektualnej (WWI). Rola ta została powierzona pięciu Sądom Okręgowym – w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Sądy Apelacyjne w Warszawie i Poznaniu rozpatrują sprawy w drugiej instancji. Sprawy co do zasady bardziej skomplikowane w sferze technicznej, mianowicie sprawy dotyczące programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin, tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami są rozpatrywane tylko w Warszawie.

Zapraszamy do lektury artykułu Tomasza Grucelskiego i Heleny Gajek!

Czytaj >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl