#JWPBlog – Odmowa udzielenia licencji na warunkach FRAND może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji

23 lutego 2022
Udostępnij:

W dniu 24 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK). Wprowadzona zmiana dotyczyła bezpośredniego wyartykułowania w przepisach tej ustawy czynu nieuczciwej konkurencji (art. 15c UZNK) polegającego na naruszeniu zakazu praktyk ograniczających konkurencję w rozumieniu m.in. art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Choć podstawowym celem nowej regulacji jest zwiększenie spójności przepisów prawa ochrony konkurencji oraz ułatwienie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zakazów konkurencji (tzw. private enforcement), warto podkreślić, że może ona dotyczyć także spraw o naruszenie patentów, zwłaszcza znajdujących zastosowanie w sektorze ICT.

Zapraszamy do lektury artykułu dr Tomasza Gawliczka!

Czytaj >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl