#JWPBlog – Kiedy produkt jest produktem, czyli słów kilka o dodatkowym prawie ochronnym (SPC) udzielanym dla produktów leczniczych i środków ochrony roślin

20 października 2022
Udostępnij:

Dodatkowe Prawo Ochronne DPO, (ang. Supplementary Protection Certificate SPC) to możliwość uzyskania dodatkowej ochrony prawnej dla produktów leczniczych i środków ochrony roślin, wytwarzanych według wynalazku zastrzeganego patentem podstawowym i objętych pierwszym pozwoleniem na wprowadzenie do obrotu. Czas związany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju stosownych zezwoleń na dopuszczenie produktu do obrotu, nie pozwala na korzystanie z monopolu przez ustawowe 20 lat. Celem DPO jest więc zapewnienie Uprawnionemu z patentu, swego rodzaju rekompensaty za skrócony oczekiwaniem na dopełnienie formalności, okres ochrony patentowej. DPO nie przedłuża czasu pozostawania patentu w mocy, ale zapewnia pewną ograniczoną ochronę prawną dla produktu chronionego patentem podstawowym, po wygaśnięciu patentu. Dodatkowa ochrona prawna dla produktu może trwać maksymalnie przez kolejne pięć lat.

 

Zapraszamy do lektury artykułu dr Macieja Stodulskiego!

Czytaj! >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl