#JWPBlog – Instytut Maszyn Przepływowych, Wynalazek do produkcji prądu elektrycznego z biomasy

12 maja 2022
Udostępnij:

„Sposób wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z paliwa stałego wykorzystujący powietrze w turbinie gazowej i kotle oraz recyrkulację spalin”, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Prezentowany wynalazek przedstawia się bardzo obiecująco. Po pierwsze, z punktu widzenia dużej szansy uzyskania ochrony na rozwiązanie, a po drugie, jest to rozwiązanie proekologiczne. Opis wynalazku został zgłoszony do Urzędu Patowego w lutym 2020 roku. Wstępne sprawozdanie o stanie techniki wykonane przez Eksperta urzędu wskazuje, iż nie zostały odnalezione dokumenty, które mogłyby stanowić przeciwstawienie dla badanego wynalazku. Zatem jest bardzo prawdopodobne, że na wynalazek zostanie przyznany patent. Twórcy wynalazku opracowali układ, który efektywnie wykorzystuje szeroko dostępne surowce do wytwarzania tak bardzo potrzebnej nam energii.

Zapraszamy do lektury artykułu Pawła Kocańda

Czytaj >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl