Instytut Maszyn Przepływowych, Wynalazek do produkcji prądu elektrycznego z biomasy

Instytut Maszyn Przepływowych, Wynalazek do produkcji prądu elektrycznego z biomasy

12 maja 2022 - Paweł Kocańda
Udostępnij:

„Sposób wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z paliwa stałego wykorzystujący powietrze w turbinie gazowej i kotle oraz recyrkulację spalin”, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Wynalazek jednocześnie wytwarza energie elektryczną i cieplną z paliwa stałego, np. drewna, biomasy rolnej spalanych w kotle, przy zastosowaniu powietrza jako czynnika roboczego. Teraźniejsze układy kogeneracyjne, czyli produkujące prąd i ciepło jednocześnie, wykorzystują różnego rodzaju związki chemiczne, które mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska. Zaletą proponowanego rozwiązania technologicznego jest zastosowanie w pełni ekologicznego czynnika roboczego jakim jest powietrze. Dodatkowo proponowane rozwiązanie daje możliwość wykorzystania lokalnie dostępnych biopaliw stałych. Pełny opis i zastosowanie wynalazku >>

W tej sytuacji wygrywają wszyscy

Prezentowany wynalazek przedstawia się bardzo obiecująco. Po pierwsze, z punktu widzenia dużej szansy uzyskania ochrony na rozwiązanie, a po drugie, jest to rozwiązanie proekologiczne. Opis wynalazku został zgłoszony do Urzędu Patowego w lutym 2020 roku. Wstępne sprawozdanie o stanie techniki wykonane przez Eksperta urzędu wskazuje, iż nie zostały odnalezione dokumenty, które mogłyby stanowić przeciwstawienie dla badanego wynalazku. Zatem jest bardzo prawdopodobne, że na wynalazek zostanie przyznany patent. Twórcy wynalazku opracowali układ, który efektywnie wykorzystuje szeroko dostępne surowce do wytwarzania tak bardzo potrzebnej nam energii.

Przykład tego wynalazku pokazuje, że nie każdy wynalazek musi być rewolucyjny. Mogą to być rozwiązania ewolucyjne, które poprzez nieoczywiste połączenie znanych elementów pozwolą uzyskać nieoczekiwane rezultaty. Jednak czy łącząc znane urządzenia w nowe rozwiązanie możemy być pewni, że nikt czegoś podobnego nie opracował już wcześniej? Tego nie dowiemy się, dopóki nie przeszukamy baz patentowych. Dlatego warto zlecić rzecznikowi patentowemu usługę polegającą na badaniu stanu techniki.

Poprzez przeanalizowanie baz obejmujących wynalazki z całego świata rzecznik będzie w stanie sprawdzić, czy ktoś wcześniej nie zgłosił takiego samego, bądź podobnego rozwiązania. Nawet jeśli wynalazek ma być opatentowany tylko w Polsce, musi on być nowy i posiadać poziom wynalazczy w skali całego świata. Zatem uzyskanie ochrony patentowej stanowi spore wyzwanie, zarówno dla twórców, jak i dla rzecznika, który przygotowuje opis patentowy. Jednak zdecydowanie warto podejmować próby uzyskania ochrony, gdyż przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku. W opisywanym przypadku jest to sytuacja, w której każdy wygrywa – zarówno właściciel przyszłego prawa, jak i środowisko naturalne.

 

Komentarz opublikowany 6 maja 2022 r. w ramach projektu Eureka! Odkrywamy Polskie Wynalazki, Dziennik Gazeta Prawna >>

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl