#JWPBlog – Czy każdy wynalazek jest wynalazkiem w rozumieniu pwp, czyli czego nie można opatentować?

02 grudnia 2022
Udostępnij:

Twórca przystępując do pracy często nie ma świadomości na ile owoce jego działalności nadają się do opatentowania. Wynalazek jest szerokim pojęciem, jednak wbrew pozorom ograniczonym zarówno przez wymogi etyczne, jak i prawne. Ustawa Prawo Własności Przemysłowej w obecnym kształcie nie definiuje wprost wynalazku, a jedynie określa, że patenty udzielane są na rozwiązania, które są nowe, mają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania.

Zapraszamy do lektury artykułu dr Patrycji Kowalskiej i Katarzyny Jarmoszewicz!

Czytaj >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl