JWP dołącza do Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy KPRM

12 kwietnia 2021
Udostępnij:

Ekspertki JWP – Oliwia Czarnocka, rzecznik patentowy i Małgorzata Furmańska, radca prawny dołączyły do Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji została utworzona z myślą o wskazaniu działań służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji zarówno w sektorach prywatnym i publicznym, a także w prowadzeniu badań naukowych.

W JWP bacznie obserwujemy postępy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, a także legislację i orzecznictwo dotyczące tej kwestii. Dostrzegamy, że ustawodawcy i orzecznicy nie zawsze nadążają za rozwojem technologicznym, co powoduje powstawanie specyficznej „szarej strefy”, w której znajdują się owoce kreatywnej myśli innowatorów i wynalazców, wybiegające w przyszłość na tyle, że aktualny stan prawny nie gwarantuje im właściwej ochrony. Właśnie dlatego eksperci z zespołu JWP uczestniczą w pracach samorządu zawodowego rzeczników patentowych, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz aktualizacji przepisów prawa i dopasowania go do potrzeb dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i warunków rynkowych. Teraz będziemy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą również w ramach Grupy Roboczej ds. AI przy KPRM.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz naszych profili w mediach społecznościowych.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl