Do oceny złej wiary istotne są wszystkie okoliczności sprawy

21 czerwca 2021
Udostępnij:

Nasze koleżanki Helena Gajek i Małgorzata Furmańska wygrały sprawę przed Sądem w Luksemburgu dotyczącą unieważnienia wniosku o rejestrację znaku towarowego złożonego w złej wierze.

Sprawa dotyczyła znaku towarowego ENTEROSGEL opublikowanego w październiku 2006 roku dla wyrobów medycznych. W 2016 r. wnioskodawca złożył wniosek o unieważnienie, twierdząc, że poprzednik właściciela znaku towarowego dokonując zgłoszenia działał w złej wierze. Wniosek o unieważnienie został skierowany przeciwko wszystkim towarom oznaczonym zakwestionowanym znakiem.

Krótko mówiąc, skarżąca strona twierdziła, że, po pierwsze, ​​poprzednik zgłaszającego nie mógł wskazać Unii Europejskiej w odniesieniu do zakwestionowanego znaku, ponieważ nie był zaangażowany w rozwój produktu o nazwie Enterosgel, a po drugie, że poprzednik nie wystąpił jako pierwszy o rejestrację znaku Enterosgel, ponieważ rosyjski wniosek w tej sprawie został złożony już 18 stycznia 2002 r. przez podmiot prawnie powiązany z wnioskodawcą. W 2018 r. Departament Unieważnień EUIPO odrzucił wniosek w całości. Skarżący złożył apelację w tym samym roku, ale została ona również oddalona. Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie strony skarżącej, uznając przedstawione dowody za niewystarczające do wykazania, że poprzednik właściciela znaku towarowego działał w złej wierze.

Sprawa została następnie wniesiona do Sądu w Luksemburgu, który oddalił skargę i obciążył skarżącą stronę kosztami postępowania.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl