Proste rozwiązania, które zmieniają świat – butelka z przymocowaną nakrętką

Proste rozwiązania, które zmieniają świat – butelka z przymocowaną nakrętką

13 lipca 2023 - Oliwia Czarnocka
Udostępnij:

Wykonane z tworzyw sztucznych zakrętki i wieczka używane do pojemników na napoje należą do artykułów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych najczęściej znajdowanych na plażach w Unii Europejskiej. Coraz większe wykorzystanie tworzyw sztucznych do krótkotrwałych celów, bez możliwości ponownego użycia lub opłacalnego recyklingu, powoduje, że modele ich produkcji i zastosowania stają się nieefektywne i liniowe, m.in. dzięki Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904, wydanej 5 czerwca 2019 r., której celem jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, poprzez zmniejszenie ilości odpadów oraz zapobieganie przedostawaniu się ich do środowiska, w szczególności do środowiska morskiego.

Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych ma na celu ustanowienie gospodarki o obiegu zamkniętym, w której projektowanie i produkcja tworzyw sztucznych i produktów z tworzyw sztucznych uwzględniają potrzeby w zakresie ich ponownego użycia, napraw i recyklingu oraz promuje bardziej zrównoważone materiały. Dyrektywę UE implementuje polska ustawa dotycząca obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, dla której w kwietniu b.r. Prezydent RP podpisał nowelizację.

Zapobiec zanieczyszczeniu środowiska

Nowe obowiązki związane z pojemnikami i butelkami na napoje wynikają z zaostrzenia przepisów dotyczących ochrony środowiska i zmniejszenia ilości odpadów tworzących się w procesie produkcji i użytkowania pojemników na napoje. Według nowych regulacji, producenci muszą stosować zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych do pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów, które są przymocowane do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju. Pozwala to na wyeliminowanie jednorazowych nakrętek, które stanowią duży problem dla środowiska naturalnego, ponieważ są one trudne do rozłożenia i mogą powodować wysokie zanieczyszczenie środowiska, w tym oceanów i plaż. Przyjęcie nowych przepisów ma na celu zachowanie czystości środowiska i zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przez odpady tworzyw sztucznych.

Nowoczesne nakrętki są zaprojektowane z myślą o łatwiejszym i bardziej efektywnym procesie recyklingu. Ponadto, innowacyjne rozwiązania technologiczne i materiały stosowane do produkcji nowych rodzajów nakrętek prowadzą do bardziej zrównoważonej produkcji i mniej obciążającej dla środowiska gospodarki odpadami.

Butelka z przymocowaną nakrętką

W zgłoszeniu patentowym firmy ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG nr PCT/EP2022/065401 z czerwca 2022 r. opisana jest nakrętka zamykająca otwór wylotowy pojemnika. Nakrętka składa się z trzech głównych części: gwintowanej części cylindrycznej, pierścienia zabezpieczającego (17) przed otwarciem oraz paska zabezpieczającego. Gwintowana część posiada wewnętrzny gwint, który może łączyć się z zewnętrznym gwintem na szyjce pojemnika. Pierścień zabezpieczający jest zaprojektowany tak, aby pozostać na wypukłości utworzonej na szyjce pojemnika, a pasek zabezpieczający ma dwa końce.

W stanie nieotwartym pasek zabezpieczający jest umieszczony między gwintowaną częścią a pierścieniem zabezpieczającym (17) oraz biegnie wokół pierścienia zabezpieczającego łukiem o pierwszym kącie wynoszącym od 30 do 50 stopni. Taki projekt zapewnia, że pasek zabezpieczający nie przeszkadza w procesie otwierania, pozwalając na swobodną interakcję między gwintami. Dodatkowo, w części gwintowanej, gdzie nakładają się na siebie gwintowana część i pierścień zabezpieczający, umieszczone są punkty zerwania.

Rysunek pokazuje zastrzegane rozwiązanie (źródło)

Z opisu patentowego EP 3 670 377 z 17.12.2019 udzielonego na rzecz hiszpańskiej firmy Betapack S.A.U znany jest wynalazek dotyczący zamknięcia butelki, które zapewnia, że nakrętka pozostaje połączona z butelką, dzięki czemu nie można jej przypadkowo zgubić w terenie.

Zamknięcie 1 jest przeznaczone do zamocowania na szyjce butelki albo innego pojemnika, aby uszczelnić otwór na szyjce 2. Składa się ono z dolnego pierścienia 4, nasadki 3 i elementu łączącego 5, które łączy nasadkę 3 z dolnym pierścieniem. Nasadka 3 ma górną ściankę i zewnętrzną obwodową osłonę 11 z spiralnym gwintem 12, który pozwala na zakręcanie lub odkręcanie nasadki na szyjce 2. Element łączący 5 składa się z dwóch równoległych ramion 17 i 18, które łączą zewnętrzną osłonę obwodową z dolnym pierścieniem 4. Ramiona te mają kołowy spiralny kształt, który prostuje się podczas odkręcania nasadki 3, umożliwiając jej otwarcie. Ramiona rozciągają się wokół osi X w dwóch częściowo nakładających się sektorach kątowych.

 

Rysunek pokazuje zastrzegane rozwiązanie (źródło)

Dużo więcej korzyści dla użytkownika

Innym rozwiązaniem znanym z opisu patentowego PL/EP 3277598 udzielonego w 2020 r na rzecz twórcy z USA Michaela Maguirea jest nasadka, która pozostaje połączona z pojemnikiem, gdy pojemnik jest otwarty, zapobiegając tym samym przypadkowemu upuszczeniu, wyrzuceniu lub zgubieniu. Ponadto, te połączone nasadki mają dodatkową korzyść w tym, że nie ulegają zabrudzeniu lub zanieczyszczeniu przez kontakt z ziemią lub innymi powierzchniami, co zwiększa ich użyteczność i zmniejsza wpływ na środowisko. Ruch nasadki jest ograniczony, co zapobiega przeszkadzaniu użytkownikowi, a jednocześnie pozostaje w stanie otwartym, kiedy jest to pożądane. Ponadto, łatwo jest przywrócić ją do zamkniętego stanu, co pomaga zachować świeżość i uniemożliwia przypadkowe wypadnięcie lub zgubienie.

Opisany wynalazek dotyczy nasadki 10 do pojemnika, która składa się z korpusu głównego 1 oraz członu pierścieniowego 2. Człon pierścieniowy 2 jest oddzielony od korpusu głównego 1 pierwszą linią 3 nacięcia. Wzdłuż pierwszej linii 3 nacięcia usytuowanych jest wiele kołków łączących 31, które łączą korpus główny 1 i człon pierścieniowy 2 po dwóch stronach pierwszej linii 3 nacięcia. Dwa końce pierwszej linii 3 nacięcia są oddzielone wieloma częściami łączącymi 5, które łączą człon pierścieniowy 2 z korpusem głównym 1.

Rysunek pokazuje zastrzegane rozwiązanie (źródło)

Innowacja – źródło przewagi rynkowej

Rozwój innowacyjnych rozwiązań dotyczących nakrętek do butelek daje kilka ważnych korzyści. Po pierwsze, pomaga w zmniejszaniu ilości odpadów plastikowych, które są generowane przez butelki i pojemniki na napoje. Po drugie, innowacyjne nakrętki mogą pomóc w zapobieganiu wypadkom, zwłaszcza z udziałem dzieci. Niekiedy tradycyjne nakrętki mogą być zbyt trudne do otwarcia, co prowadzi do prób użycia siły, co w efekcie może skutkować drobnymi kontuzjami. Po trzecie, innowacyjne nakrętki mogą poprawić doświadczenie użytkowników. Mogą być projektowane w sposób, który ułatwia korzystanie z butelek i pojemników na napoje, a także zwiększa ich trwałość i bezpieczeństwo. Wreszcie, innowacyjne nakrętki mogą być źródłem konkurencyjnej przewagi dla firm, które wprowadzą je na rynek. Innowacyjne produkty często przyciągają uwagę klientów, co może przekładać się na wzrost sprzedaży i zysków dla firm.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl